Predstavitev

Odvetnik Matjaž Grebenc – izkušnje in reference

  • od diplome na ljubljanski Pravni fakulteti leta 1992 do leta 2000 delal na Zavarovalnici Triglav (reševanje odškodninskih in ostalih premoženjskih zahtevkov ter zastopanje zavarovalnice pred sodiščem)
  • od leta 2000 do 2001 zaposlen na Višjem sodišču v Ljubljani
  • po opravljenem pravniškem državnem izpitu leta 2001 zaposlen v odvetništvu (delal v dveh odvetniških pisarnah, pretežno na področju odškodninskega prava)
  • od 1. 2. 2003 samostojni odvetnik