Kazensko pravo

  • zagovor obdolžencev v vseh fazah predkazenskega in kazenskega postopka
  • zastopanje oškodovancev (sestava premoženjsko-pravnih zahtevkov v kazenskem postopku)