Odvetnik za dedovanje

V večini primerov dedovanje poteka gladko, včasih pa se zapuščinski postopek zelo zaplete in je nujno poiskati pomoč odvetnika. Žal je v nekaterih primerih za ustrezen nasvet že prepozno.

Pri nas se sorodniki zaradi zapuščine zelo pogosto sprejo. To je na predavanjih prvim letnikom pravne fakultete kot zanimivost že pred leti izpostavil profesor Kranjc, in danes ni nič drugače. Zdi se, da je teža spora pogosto sorazmerna z velikostjo dediščine.

Preberi več

Dedovanje odškodnine

Dedovanje odškodnine za premoženjsko škodo ni bilo nikoli sporno, dedovanje odškodnine za nepremoženjsko škodo pa se je začelo ustrezno urejati šele na podlagi odločb Ustavnega sodišča RS.

O dedovanju premoženjske oziroma materialne škode ni bilo nikoli pomislekov ne v teoriji ne v praksi, povsem drugače pa je bilo pri dedovanju odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Preberi več

Kdo deduje?

Dedovanje postane aktualno ob koncu življenja. Z vprašanjem, kdo deduje po smrti, se včasih še bolj kot zapustnik ukvarjajo njegovi svojci pa tudi drugi ljudje.

Če zapustnik ne naredi oporoke, se njegovo premoženje deduje po zakonu. Kaj pa, če oporoke ne naredi in nima sorodnikov, ki bi lahko dedovali, kdo deduje v tem primeru? Dedič njegovega premoženja je država.

Preberi več

Nujni dediči

Zakon o dedovanju pozna dva dedna naslova: deduje se lahko na podlagi zakona in na podlagi oporoke. Zapustnik (oporočitelj) lahko z oporoko (ki mora seveda biti veljavna) določi drugačno dedovanje od zakonsko predvidenega.

Z oporoko določeno dedovanje ima torej prednost pred dedovanjem po zakonu, vendar je oporočno razpolaganje z dediščino omejeno. Oporočitelj namreč ne more povsem prosto razpolagati s svojim premoženjem, saj osebe iz kroga zakonitih dedičev, ki so nujni dediči, ne smejo biti prikrajšane.

Preberi več

Vrste oporok

S sestavo oporoke lahko zapustnik doseže, da se njegovo premoženje deduje drugače, kot če pride do dedovanja po zakonu in dedujejo zakoniti dediči. Poznamo različne vrste oporok.

Z oporoko zapustnik svobodno odloča, kako se bo odvijalo dedovanje. Oporoka mu omogoča, da po svojih željah uredi, kako bo njegovo premoženje prešlo na druge osebe.

Preberi več

Oporoka

Oporoka je izjava, s katero določimo dediča oziroma dediče, če ne želimo dedovanja po zakonu. A bodite pozorni – ustaljen vzorec oporoke ni vedno uporaben oziroma potreben.

Pisanje oporoke po vzorcu je lahko problematično v bolj zapletenih primerih, ko želimo, da ni nobenih nedvoumnosti in da med dediči ne pride do dolgotrajnih pravd.

Preberi več