Zavarovanje odgovornosti

Večina pozna obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, ostala obvezna zavarovanja odgovornosti pa so manj poznana.

Zavarovalnice ponujajo celo vrsto obveznih zavarovanj odgovornosti, še več pa prostovoljnih zavarovanj odgovornosti. Zavarovanje odgovornosti velja za eno od najbolj perspektivnih vej zavarovalniške industrije.

Preberi več

Zavarovati ali ne zavarovati

Pri zavarovanjih, ki so za nekatere skupine obvezna (npr. za lastnike oziroma imetnike motornih vozil, zdravnike, notarje, računovodje), se nima smisla spraševati zavarovati ali ne zavarovati. Drugače pa je pri prostovoljnih zavarovanjih, saj ljudje po dolgih letih plačevanja premije pogosto podvomijo v svojo odločitev.

Še posebno pogosto se to zgodi, ko po več desetletjih plačevanja premije ob nastanku škode zavarovalnica te noče plačati. Ljudje se ogorčeni sprašujejo, zakaj so za neko zavarovanje plačevali po več deset oziroma več sto evrov letno, zdaj pa, ko je prišlo do škode, jih je zavarovalnica pustila na cedilu in od zavarovanja ni nobene koristi.

Preberi več

Prijava škode

Oškodovanci se premalo zavedajo, kako pomembna je ustrezno izpolnjena prijava škode na zavarovalnico. Še zlasti je treba natančno opisati način nastanka škode in z dokazi utemeljiti obseg škode. Od tega je namreč odvisno, kako bo zavarovalnica obravnavala zahtevek za povračilo škode, ali bo sploh prišlo do izplačila oziroma v kolikšnem obsegu bo nastala škoda plačana.

Oškodovanec mora vedeti, kaj krije zavarovanje, iz katerega uveljavlja izplačilo zavarovalnine. Ljudje se pogosto zanašajo na zavarovalniške reklame, ki na preprost način predstavljajo, katere nevarnosti so zavarovane po nekem zavarovanju. Reklamni material je namenjen prodaji različnih zavarovanj, zato velikodušno obljublja, kaj vse krije zavarovanje, kar pa se velikokrat izkaže za netočno. Bistveni so zavarovalni pogoji, po katerih je sklenjeno posamezno zavarovanje. Ti pa so običajno tako obsežni in zahtevno napisani, da jih še zaposleni na zavarovalnicah slabo poznajo in pogosto napačno razlagajo.

Preberi več

Nezgodno zavarovanje, dnevna odškodnina in trajna invalidnost

Nezgodno zavarovanje je eno od najpogosteje sklenjenih zavarovanj. Zavarovalnice z različnimi akcijami nezgodno zavarovanje vneto ponujajo praktično vsem, od šolarjev do upokojencev.

Poznamo individualna, partnerska in kolektivna nezgodna zavarovanja. V polici za nezgodno zavarovanje se običajno predvidi izplačilo zavarovalnine v primeru nezgodne smrti in trajne invalidnosti ter izplačilo dnevne odškodnine. A pri izplačilu se pogosto zaplete.

Preberi več

Nezgodno zavarovanje

Nezgodno zavarovanje sklenemo zato, da smo po morebitni nezgodi upravičeni do določenega denarnega zneska (dnevna odškodnina in zavarovalnina za invalidnost; v primeru smrti zavarovane osebe zavarovalnino prejmejo upravičenci, določeni v zavarovalni polici oziroma v zavarovalnih pogojih).

Nezgodno zavarovanje sklene veliko ljudi, ki pa pogosto ne razumejo vsebine zavarovalne pogodbe, ki je podrobneje opredeljena z zavarovalnimi pogoji. Povedano drugače: pri sklenitvi takšnega zavarovanja navadno ni nobenih nejasnosti, težave običajno nastajajo šele, ko se zavarovana oseba poškoduje in želi izplačilo zavarovalnine.

Preberi več

Katero zavarovalnico izbrati?

Kako pomemben je izbor prave zavarovalnice, se pokaže ob škodnem dogodku. Še posebno pri večjih škodah so oškodovanci pogosto po nepotrebnem podvrženi mukotrpnemu uveljavljanju povrnitve škode. In takrat jim je žal, da zavarovanja niso sklenili pri drugi zavarovalnici, pa čeprav bi bila premija višja.  

Beljenje glave z napačnim izborom zavarovalnice je še zlasti pogosto ob prometnih nesrečah. Pri obveznem zavarovanju avtomobilske odgovornosti se v želji po prihranku namreč večina odloči za najcenejšo zavarovalnico. Res je, da na račun cenejše premije prihranijo nekaj deset evrov, žal pa se ob sklenitvi zavarovanja ne vprašajo, kako bo z odškodnino, če pride do škodnega primera. Ob uveljavljanju škode se pogosto pojavijo precejšnje težave, saj zneski odškodnin, ki jih ponudijo te zavarovalnice, močno odstopajo od pravične odškodnine, način obravnave pa je pogosto neustrezen zaradi (pre)velikega števila zadev in zaradi odnosa, ki je diametralno nasproten prijaznosti ob sklepanju zavarovanj. Vprašanje, katero zavarovalnico izbrati, je torej nadvse pomembno, vendar si ga je treba zastaviti pravočasno – pred sklenitvijo zavarovanja.

Preberi več

Izplačilo ekonomske totalke ali popravilo?

Pri povrnitvi škode na vozilu se pogosto pojavi dilema, ali je bolj smiselno izplačilo ekonomske totalke ali popravilo vozila.

Slovenske zavarovalnice skušajo škodo na avtomobilu prepogosto obračunati in plačati po sistemu ekonomske totalke, kar pa je za oškodovance pogosto manj ugodno, kot če bi jim povrnila stroške popravila avtomobila.

Preberi več

Kaj krije AO-plus zavarovanje?

Poleg osnovnega, obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti zavarovanci večinoma sklenejo tudi neobvezno zavarovanje za telesne poškodbe voznika (AO-plus zavarovanje). To zavarovanje krije pravno priznano škodo, ki vozniku nastane zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči.

V primeru voznikove smrti v prometni nesreči zavarovalnica zavarovalnino izplača njegovim bližnjim. Pogoj za izplačilo zavarovalnine iz AO-plus zavarovanja je voznikova krivda za prometno nesrečo oziroma nemožnost uveljavitve odškodnine od druge odgovorne osebe.

Preberi več

Odškodnina za padec na ledu

Z nizkimi zimskimi temperaturami, snegom in ledom postane aktualna odškodnina za padec na ledu. Mediji hkrati poročajo o zimskih razmerah in gneči na urgenci, saj se na poledenelih pohodnih površinah poškoduje veliko ljudi.

Do poškodb (na prvem mestu je zlom koželjnice zaradi padca na stegnjeno roko) najpogosteje pride v večernem času, ko pločniki zmrzujejo. Nekatere poškodbe so precej neugodne, njihovo zdravljenje je zahtevno in dolgotrajno, poškodovani pa imajo pogosto trajne posledice.

Preberi več

Hitrost zavarovalnic

Po vložitvi odškodninskega zahtevka na zavarovalnico oškodovance pogosto zanima, kdaj bo rešena njihova zadeva, torej kdaj bo zavarovalnica odgovorila oziroma posredovala poravnalno ponudbo. Hitrost zavarovalnic je odvisna od več dejavnikov, a v splošnem se z njo žal ne morejo pohvaliti. Tako je vsaj pri reševanju in izplačilu škod, medtem ko je povsem drugače pri pobiranju premij, saj je tu zaznati bistveno večjo zavzetost.

Telefonskih klicev z vprašanjem, ali je zavarovalnica že odgovorila na odškodninski zahtevek, je veliko in kar moteče vplivajo na delovni proces v odvetniški pisarni. Hitrost zavarovalnic pri reševanju/obdelavi odškodninskih zahtevkov se precej razlikuje od zavarovalnice do zavarovalnice, znotraj posamezne zavarovalnice pa tudi od uslužbencev, ki rešujejo zahtevke (nekateri so bolj hitri in podkovani z znanjem, drugi manj). A na podlagi izkušenj ugotavljamo, da bi ti postopki lahko v večini primerov potekali bistveno hitreje, če bi le bila prava volja …

Preberi več