Ostala področja

  • zastopanje gospodarskih družb in fizičnih oseb pri reševanju civilnih sporov
  • državne pomoči podjetjem/javni razpisi/vračila državnih pomoči
  • sodne izterjave dolgov
  • dedno pravo (sestava oporok, zastopanje v zapuščinskih postopkih)
  • razveze zakonskih zvez in razdelitev skupnega premoženja
  • sestava pogodb itd.