Pogosta vprašanja

1. Poškodovan sem bil v prometni nesreči, ali mi pripada odškodnina?
2. Poškodovan sem bil v delovni nezgodi, ali mi pripada odškodnina?
3. Ali obstaja časovna omejitev za uveljavljanje odškodnine?
4. Koliko stane uveljavljanje odškodnine?
5. Kako visoka odškodnina mi pripada?
6. Ali se mi izplača zahtevati odškodnino?
7. Ali se izplača sodno uveljavljanje odškodnine?
8. Od koga lahko zahtevam odškodnino za prometno nesrečo?
9. Od koga lahko zahtevam odškodnino za delovno nezgodo?
10. Koliko časa traja, da dobim odškodnino?
11. Zaradi poškodb v prometni nesreči nisem mogel delati. Ali mi pripada odškodnina zaradi izgube dohodka?
12. Ali mi mora zavarovalnica povrniti stroške, ki sem jih imel z zdravljenjem?
13. Ali lahko odvetnik prevzame zastopanje, če nisem zadovoljen z uveljavljanjem odškodnine preko posredniške »odškodninsko-poravnalne družbe«?


1. Poškodovan sem bil v prometni nesreči, ali mi pripada odškodnina?

V prometni nesreči udeleženim sopotnikom, pešcem in kolesarjem praviloma vedno pripada določena odškodnina.

Nekriv voznik je upravičen do odškodnine od drugega udeleženca nezgode – povzročitelja oziroma njegove zavarovalnice.

V določenih primerih lahko voznik na službeni vožnji zahteva odškodnino tudi od delodajalca, od vzdrževalca ceste, če ta opusti dolžno skrbnost, ali od Slovenskega zavarovalnega združenja, če škodo povzroči voznik neznanega vozila ali nezavarovano vozilo.

Če voznik ne more dobiti odškodnine od druge fizične ali pravne osebe, in je sam odgovoren za nastalo škodo, se lahko poplača iz sklenjenega AO-plus zavarovanja.

Več:


2. Poškodovan sem bil v delovni nezgodi, ali mi pripada odškodnina?

Pripada, vendar ne avtomatično. Obstajati mora krivdna odgovornost (kršitev pravil za varno delo, slaba organizacija, različne opustitve delodajalca) ali objektivna odgovornost delodajalca (če škoda nastane pri opravljanju nevarne dejavnosti ali zaradi nevarne stvari; npr. delo z nevarnimi delovnimi stroji, delo na višini).

Več:


3. Ali obstaja časovna omejitev za uveljavljanje odškodnine?

Za uveljavljanje odškodnine običajno velja triletni zastaralni rok, ki teče od nastanka škode. Rok pri telesnih poškodbah začne teči ob koncu zdravljenja oziroma ko se zdravstveno stanje ustali oziroma postane dokončno.

Zastaralni rok je lahko daljši, če škoda nastane s kaznivim dejanjem.

Več:


4. Koliko stane uveljavljanje odškodnine?

V večini enostavnih primerov se z zavarovalnico uspemo dogovoriti za izvensodno poravnavo – vse odvetniške stroške (po odvetniški tarifi) praviloma krije zavarovalnica. Dodatne provizije ni potrebno plačevati in vsa odškodnina ostane oškodovancu.

Pri sodnem uveljavljanju odškodnine je potrebno plačati sodno takso (od nekaj sto evrov naprej), stroške sodnih izvedencev (cca 800 evrov oziroma več) ter nastale odvetniške stroške po odvetniški tarifi oziroma po dogovoru.

Glede na uspeh sodnega postopka se v določenih primerih plačilo sodnih stroškov naloži zavarovalnici oziroma nasprotni stranki.


5. Kako visoka odškodnina mi pripada?

Na višino odškodnine vplivajo številne okoliščine, predvsem dolžina in zahtevnost zdravljenja, stopnja in trajanje telesnih bolečin, nevšečnosti zdravljenja, morebitne posledice oziroma njihovo omejevanje oškodovanca v vsakdanjem življenju.

Za lažje poškodbe s kratkotrajnim zdravljenjem se odškodnine gibljejo od približno tisoč evrov do nekaj tisoč evrov. Pri najtežjih poškodbah odškodnine dosegajo tudi več sto tisoč evrov.

Več:


6. Ali se mi izplača zahtevati odškodnino?

Še posebno pri manjših poškodbah oškodovanci pogosto omahujejo z uveljavljanjem odškodnine, čeprav se v večini primerov izplača. Seveda je treba vsak primer posebej najprej skrbno preučiti.


7. Ali se izplača sodno uveljavljanje odškodnine?

Čeprav se večina odškodninskih zadev reši s poravnavo, je sodno reševanje pogosto edina možnost, da oškodovanec pride do odškodnine.

Več:


8. Od koga lahko zahtevam odškodnino za prometno nesrečo?

Odškodnino je sicer mogoče zahtevati neposredno od povzročitelja, vendar pa to običajno ni smiselno, saj jo je veliko bolj učinkovito uveljavljati od povzročiteljeve zavarovalnice.

Oškodovanci, ki v prometni nezgodi niso bili udeleženi kot vozniki zavarovanih vozil, lahko odškodnino zahtevajo od vseh v prometni nezgodi udeleženih voznikov oziroma od njihovih zavarovalnic.

Če je škodo povzročilo neznano ali nezavarovano vozilo, se odškodnina za telesne poškodbe lahko izterja od Slovenskega zavarovalnega združenja.

Več:


9. Od koga lahko zahtevam odškodnino za delovno nezgodo?

Od delodajalca oziroma od njegove zavarovalnice, če ima sklenjeno zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti. Gre sicer za prostovoljno zavarovanje, ki pa ga ima praktično vsako resno podjetje. Zavarovanje odgovornosti je obvezno v gradbeništvu, tako da oškodovanci lažje pridejo do odškodnine.

Če delodajalec ali zavarovalnica nočeta plačati odškodnine, se odškodnina zahteva preko sodišča.

Več:


10. Koliko časa traja, da dobim odškodnino?

Izvensodno se zadeve večinoma rešijo v nekaj mesecih. Na sodišču postopki lahko trajajo nekaj let, vendar so ob dolgotrajnem sojenju zneski bistveno višji, saj je oškodovanec upravičen tudi do zakonskih zamudnih obresti.


11. Zaradi poškodb v prometni nesreči nisem mogel delati. Ali mi pripada odškodnina zaradi izgube dohodka?

Da, oškodovancu pripada odškodnina za izgubljeni zaslužek. Vzpostaviti je treba takšno finančno stanje, kakršno bi bilo, če do nesreče ne bi prišlo. Povrniti je potrebno:

– izgubo zaslužka zaradi manjšega bolniškega nadomestila,

– izpad pričakovanega zaslužka za delo preko študentskega servisa,

– izpad zaslužka samostojnega podjetnika (ki prejme bolniško nadomestilo šele po 30 delovnih dneh)

– pričakovan honorarni zaslužek, itd.

V primeru dolgotrajnega prikrajšanja se lahko dogovori renta zaradi izgubljenega zaslužka.


12. Ali mi mora zavarovalnica povrniti stroške, ki sem jih imel z zdravljenjem?

Da, zavarovalnica mora povrniti nujne stroške zdravljenja, stroške nakupa medicinskih pripomočkov, stroške tuje nege in pomoči, stroške nakupa zdravil, stroške prevozov k zdravniku, na terapije, v zdravilišče.

Več:


13. Ali lahko odvetnik prevzame zastopanje, če nisem zadovoljen z uveljavljanjem odškodnine preko posredniške »odškodninsko-poravnalne družbe«?

Lahko. Veliko takšnim strankam smo z natančno preučitvijo zadeve in ustreznim pristopom (pogosto tudi na sodišču) pomagali do primerne odškodnine, katere izplačilo je bilo iz različnih razlogov najprej zavrnjeno.

Več: