Stroški

STROŠKI odškodninskih postopkov

V večini primerov uveljavljanja odškodnin pri zavarovalnici uspemo skleniti poravnavo; stroške zastopanja plača zavarovalnica po veljavni odvetniški tarifi, zato stranki ne zaračunamo še dodatne provizije. Po podpisu poravnave zavarovalnica odškodnino praviloma nakaže neposredno na račun oškodovanca.

V nekaterih bolj zapletenih primerih, ko je potrebno bistveno več angažiranosti, truda in dela (dolgotrajna pogajanja, sestavljanje dodatnih pisnih vlog, pridobitev izvedenskih mnenj, sodno uveljavljanje odškodnine itd), se stroški obračunajo po odvetniški tarifi glede na opravljeno delo oziroma se s stranko dogovorimo za plačilo glede na dosežen uspeh.

Znano je, da se posamezne gospodarske družbe ukvarjajo le z agresivnim oglaševanjem in zbiranjem strank za nekatere odvetnike, pri uveljavljanju odškodnin pri zavarovalnicah pa strank same ne zastopajo (saj za to niso strokovno usposobljene). Te »odškodninsko-poravnalne družbe« zbrano dokumentacijo predajo odvetnikom (domnevno za plačilo), s katerimi sodelujejo (s temi odvetniki stranke praviloma sploh ne pridejo v stik), in strankam zgolj za posredovanje dokumentacije zaračunajo do 15% provizije od izplačane odškodnine. Hkrati pa zavarovalnice odvetnikom, prek katerih omenjene družbe uveljavljajo odškodnine, plačajo odvetniške stroške po odvetniški tarifi. Takšno delovanje »odškodninsko-poravnalnih družb« in odvetnikov je sporno tako s stroškovnega kot strokovnega vidika, na kar opozarja tudi Odvetniška zbornica. Predpisi prepovedujejo in sankcionirajo sodelovanje odvetnikov s takšnimi družbami.


STROŠKI drugih postopkov

Stroški zastopanja v drugih zadevah se obračunajo po veljavni odvetniški tarifi oziroma po dogovoru.


Zastopanje gospodarskih družb

V primeru trajnejšega sodelovanja se je mogoče dogovoriti za mesečni pavšal.