• Uveljavljanje odškodnin in zavarovalnin pri prometnih in delovnih nesrečah brez posredniškega podjetja in brez dodatne provizije
  • Zastopanje v kazenskih in civilnih zadevah na sodišču
  • Sestava oporok