Najpogostejša zavarovanja

V Sloveniji med najpogostejša zavarovanja spada premoženjsko zavarovanje, v sklopu tega pa avtomobilsko zavarovanje.

Medtem ko je v razvitem svetu na prvem mestu sklenitev življenjskega zavarovanja, se pri nas med najpogostejša zavarovanja uvršča premoženjsko zavarovanje (požarno zavarovanje, zavarovanje stanovanjskih premičnin, avtomobilsko itd. ter razne kombinacije).

najpogostejša zavarovanja

Do stanovanja je danes večini težko priti, zato si pomagajo z bančnim kreditom. Banke pa od kreditojemalcev zahtevajo sklenitev premoženjskega zavarovanja za kupljeno nepremičnino (poleg zavarovanja kredita). To zavarovanje krije škodo na sami zgradbi, dodatno pa se sklepajo tudi zavarovanja stanovanjskih premičnin (krijejo škodo na premičninah – pohištvu, beli tehniki, umetninah itd.), mogoče pa so tudi različne kombinacije zavarovanj (paketi z različnimi kritji in seveda tudi ceno).

V večstanovanjskih stavbah praviloma že upravnik sklene premoženjsko zavarovanje za celotno stavbo, tako da se zavarovalno kritje tega zavarovanja in individualnega premoženjskega zavarovanja prekrivata oziroma podvajata. Pri sklenitvi individualnih zavarovanj zato zavarovalnice ponujajo ustrezne popuste.

Odgovornost

V okviru premoženjskih zavarovanj je zavarovana tudi odgovornost, kar ob odločanju za sklenitev zavarovanja radi poudarjajo zavarovalni zastopniki. Pri tem pa pozabijo povedati, da je iz zavarovalnega kritja izključena cela vrsta najpogostejših nevarnosti, ki jih je treba dodatno zavarovati. Sklenitelju premoženjskega zavarovanja, ki ima psa, zastopnik pogosto zatrdi, da je krita tudi škoda, ki jo povzroči pes, in da je lahko po sklenitvi takšnega zavarovanja miren, saj bo morebitnemu oškodovancu škodo izplačala zavarovalnica. Ko pes ugrizne, pa je druga pesem … Izkaže se, da je kritje za oškodovance minimalno.  

Zavarovalno kritje in ugovor zavarovalnice

Poleg nizkega zavarovalnega kritja (zavarovanci se namreč v glavnem odločajo za najnižjo premijo) je višina zavarovalnine odvisna od konkretnega primera škode in pripravljenosti zavarovalnice za izplačilo. Znano je, da zavarovalnica pogosto noče plačati celotne škode, kar utemeljuje s previsokimi stroški sanacije oziroma meni, da je vrednost poškodovanih oziroma uničenih stvari minimalna. To je pogosto celo res, če upoštevamo, da današnji gospodinjski aparati zdržijo le nekoliko dlje od garancije, saj so narejeni tako, da je njihova življenjska doba kratka, in tako smo prisiljeni kupiti nove.

Nekatere zavarovalnice nočejo plačati škode, do katere pride zaradi velike malomarnosti. Pri tem so do zavarovancev zelo stroge, tako da je zavarovalnino v nekaterih primerih vredno poskusiti dobiti v sodnem postopku.

Ob različnih težavah s tovrstnimi zavarovanji, s katerimi me seznanjajo stranke, se mi poraja vprašanje, ali sploh potrebujem takšno zavarovanje in ali ne bi bilo  bolje, če bi vsakoletno premijo raje hranil v posebnem fondu (dajal v predal), v katerem bi se po petnajstih letih nabral znesek, ki bi zadoščal za prenovo  kopalnice ali za zamenjavo oken.

Piromani

Premoženjska zavarovanja imajo pri nas že dolgo tradicijo. Pripovedovali so mi, da so v času Italije po prvi svetovni vojni na Primorskem zelo radi sklepali tovrstna zavarovanja, nato pa je iskra preskočila ravno v času, ko sta gospodar in gospodarica v oštariji pila svojo osminko. Ko sta videla, da njuna hiša dobro gori, sta hitro naročila še eno rundo in si zadovoljno mela roke … V novejšem času takšnih trendov nisem zaznal, so pa prava nočna mora piromani, ki vneto podtikajo požare. Med njimi so celo prostovoljni gasilci, slišal sem tudi za gostinca – piromana, ki je računal na žejo gasilcev po intervenciji.

Avtomobilsko zavarovanje

Med najpogostejša zavarovanja v okviru premoženjskih zavarovanj spada avtomobilsko zavarovanje, s katerim se srečamo ob nakupu vozila. Pred registracijo je nujna sklenitev obveznega avtomobilskega zavarovanja, ki krije odškodninske zahtevke tretjih oseb zaradi njihovih telesnih poškodb oziroma zaradi poškodb njihovih stvari. Priporočljivo pa je skleniti tudi kasko zavarovanje, ki krije škodo na avtomobilu zavarovanca. To je še posebej smiselno, če imamo novejše, vrednejše vozilo (kaj je za nekoga vredno, je seveda individualna ocena), pri katerem je sanacija škode draga. Kasko zavarovanje pa je treba po navadi nujno skleniti ob nabavi avta na lizing.

Pri kasko zavarovanju poznamo poleg osnovnega kaska tudi razne kombinacije, ki krijejo določene škode (npr. kraja, s trkom divjadi povzročene poškodbe,  poškodbe na parkirišču), a se zaradi visoke cene večina zanje ne odloči.

Zavarovati ali ne?

Meni je pred leti kasko zavarovanje prišlo še kako prav. Sprva ga nisem želel  skleniti, saj sem računal, da pet let starega avtomobila res ne bo nihče ukradel, a me je sorodnik prepričal – avto je lep, servisiran, ima nove gume, ni še odplačan … Sklenitev kasko zavarovanja se je mesec po nakupu izkazala za zelo dobro odločitev, saj je v nevihtni noči čudežno izginil s parkirišča. Najverjetneje so ga ukradli za nadomestne dele. Enaka usoda je doletela podoben avto na sosednjem parkirišču čez kakšno leto, kar sem izvedel od policije.

Preberite še: Odškodnina za manjvrednost vozila, Primerjava AO-plus zavarovanj, Škoda na vozilu, Nezgodno zavarovanje, Zavarovanje odgovornosti, Kaj krije AO-plus zavarovanje?, Izplačilo ekonomske totalke ali popravilo?