Odškodnina za padec

Padec je eden od najbolj pogostih vzrokov za vrsto bolj ali manj hudih telesnih poškodb. Do padca velikokrat pride zaradi nepravilnega ravnanja odgovorne osebe (v službi, na javni in zasebni površini), zato se lahko uveljavlja odškodnina.

Odškodnina za padec se praviloma uspešno uveljavlja le, če se odgovornost za padec lahko pripiše tretji osebi. Včasih je za padec delno kriv tudi oškodovanec, ki je zato upravičen le do delne odškodnine.

odškodnina za padec

Padec na delovnem mestu

Odškodnina se najpogosteje uveljavlja pri padcih v službi. Ti so posledica neurejenega delovnega okolja: mastnih, politih, drsečih tal, neustreznih delovnih pripomočkov (lestve, gradbeni odri itd.) oziroma pomanjkljive zaščite (ni zaščitne ograje, ni ustreznih varoval in označb). Včasih pa je delodajalec odgovoren kljub temu, da do padca ni prišlo zaradi njegove krivde, ampak zaradi opravljanja nevarne dejavnosti, npr. dela na višini (objektivna odgovornost).

Padec na javni/zasebni površini

Do odškodnine zaradi padca so upravičeni oškodovanci, ki se poškodujejo na neustrezno vzdrževani javni površini (površine, ki so pod enakimi pogoji namenjene vsem), torej npr. na cesti, igrišču, parkirišču, pokopališču, pločniku, smučišču, kopališču, v parku (poledenel pločnik, udarna jama na stezi za pešce in podobno). Do odškodnine so oškodovanci upravičeni tudi v primeru padca na zasebni površini (npr. padec zaradi slabo vgrajenega tlakovca na sosedovem dvorišču). 

Padci starejših ljudi

Ocenjujejo, da je 75 % vseh poškodb pri starejših prebivalcih Evropske skupnosti posledica padcev. S staranjem prebivalstva postajajo padci čedalje večji zdravstveni problem. Ker so jim starejše osebe zaradi manjših gibalnih sposobnosti in starostne krhkosti  še posebno izpostavljene, Svetovna zdravstvena organizacija priporoča ustrezne preventivne dejavnosti (med drugim tudi odpravljanje tveganj za padce na javnih površinah in vadbo ravnotežja).

Kako je v praksi?

V praksi se odgovornost za padce pogosto skuša prevaliti na oškodovance, na njihovo nerodnost oziroma premajhno pazljivost, vendar pa se nato večinoma izkaže, da so oškodovanci upravičeni do odškodnine zaradi padca, ki jo nato običajno izplača zavarovalnica.

Zavarovalnica odškodnino izplača iz ustreznega zavarovanja odgovornosti odgovorne osebe, saj imajo pravne osebe praviloma sklenjeno zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti (delavcu ali tretji osebi tako odškodnino izplača zavarovalnica).

Fizične osebe imajo odgovornost praviloma zavarovano v okviru zavarovanja premoženja. V primeru padcev na skupnih površinah večjih stanovanjskih zgradb se odškodnina oškodovancu lahko izplača tudi iz sklenjenega zavarovanja odgovornosti skupnosti lastnikov stanovanj (do odškodnine niso upravičene le tretje osebe, npr. obiskovalci, temveč pod določenimi pogoji tudi posamični lastniki stanovanj v večstanovanjski zgradbi).

Več o odškodninah si lahko preberete tudi v prispevku o višini odškodnine za telesne poškodbe. Če ste se poškodovali pri padcu, vam lahko pomagamo do pravične odškodnine.