Odškodnina za poškodbo hrbtenice

Poškodbo hrbtenice najpogosteje povzročijo prometne nesreče, padci z višine in ekstremni športi.

Kako visoka bo odškodnina za poškodbo hrbtenice, je odvisno od prizadetosti poškodovanca. Višja odškodnina se prizna za poškodbe hrbtenice s trajnimi nevrološkimi motnjami.

odškodnina za poškodbo hrbtenice

Zlome hrbtenice delimo na stabilne (zdravljenje je konzervativno) in nestabilne (dostikrat je potrebno operativno zdravljenje). Pri manjšem delu oškodovancev pride do poškodbe hrbtenjače, kar vodi v paraplegijo (ohromelost spodnjih okončin) oziroma tetraplegijo (ohromelost spodnjih in zgornjih okončin), zato so vezani na doživljenjsko uporabo invalidskega vozička. Tako huda poškodba popolnoma spremeni oškodovančevo življenje.

Če za nesrečo ni odgovoren oškodovanec, lahko odškodnino zahteva od odgovorne osebe. Če pa je nesrečo zakrivil oškodovanec, do odškodnine ni upravičen; uveljavlja lahko le izplačilo zavarovalnine po sklenjenem prostovoljnem nezgodnem zavarovanju ali/in AO-plus zavarovanju.

Nematerialna škoda

Zlom hrbtenice s popolno prekinitvijo hrbtenjače ter ohromitvijo nog, mehurja in danke se po klasifikacijah nezgod uvršča med najtežje poškodbe (na srečo so dokaj redke). Po Fischerjevi klasifikaciji takšna poškodba spada v najvišjo, VI. skupino, med izjemno hude primere; v tej skupini so še izguba vida, popolna oglušitev, dvojne amputacije s fantomsko bolečino in druge hude posledice, povezane s trajno nemočnostjo. Za takšne primere se prisojajo najvišje odškodnine (cca 300.000 EUR, v nekaterih primerih tudi več).

Materialna škoda

Poleg odškodnine za nematerialno škodo (fizične bolečine in nevšečnosti zdravljenja, zmanjšanje življenjskih aktivnosti, strah, skaženost) pa na končni znesek odškodnine za poškodbo hrbtenice vpliva tudi odškodnina za nastalo materialno škodo (izguba zaslužka, stroški tuje nege in pomoči itd.), ki je pri hujših poškodbah lahko celo višja od odškodnine za nematerialno škodo.

Prometne nesreče

V preteklosti se je pogosto dogajalo, da pri najhujših poškodbah hrbtenice, ki so nastale v prometu, obstoječa zavarovalna vsota obveznega avtomobilskega zavarovanja ni zadoščala za poplačilo vse škode (še zlasti, če je bilo v prometni nesreči hudo poškodovanih več oseb). Pod vplivom evropske politike zdaj Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu določa minimalno zavarovalno vsoto za poškodbo oseb v višini 5.000.000 EUR, kar praviloma zadošča tudi za izplačilo odškodnine več osebam, ki so v isti prometni nesreči utrpele izjemno hude poškodbe.

Delovne nesreče v gradbeništvu

Po drugi strani pa Zakon o gradbeništvu določa 100-krat nižjo minimalno zavarovalno vsoto zavarovanja odgovornosti v gradbeništvu – zgolj 50.000 EUR, ki običajno ne zadostuje niti za kritje nekoliko težje poškodbe (npr. težji zlom stegnenice), kaj šele, da bi zadoščala za izplačilo odškodnine za zlom hrbtenice.

V panogah, kjer sklenitev zavarovanja odgovornosti ni obvezna, pa ga nekatere gospodarske družbe sploh ne sklenejo; med njimi niso samo tiste, ki poslujejo na robu rentabilnosti in si plačila zavarovalne premije ne morejo privoščiti, pač pa tudi uspešna podjetja. Ko se delavec poškoduje pri takšnem delodajalcu, je pot do ustrezne odškodnine težavna, dolgotrajna in negotova, lahko se zgodi, da ostane praznih rok.

Do kdaj še neurejeno?

Na pereč problem prenizkih zavarovalnih vsot v gradbeništvu utemeljeno opozarjajo tudi nekatere zavarovalnice, a zakonodajalec se s tem ne ukvarja (očitno ni ustreznih evropskih direktiv, sam pa resnosti problema ne uvidi). To ne preseneča, saj država ne prepozna nujnosti ureditve slabega položaja tujih gradbenih delavcev, ki so zelo pogosto žrtve različnih oblik hudega izkoriščanja, kaj šele, da bi standarde zavarovalnega jamstva v gradbeništvu in drugih panogah, kjer pogosto prihaja do delovnih nesreč, približala tistim v cestnem prometu, kjer je to področje zgledno urejeno.

Več lahko preberete v prispevkih: Odgovornost za delovno nezgodo, Odškodninski zahtevek za telesne poškodbe, Zavarovanje odgovornosti, Odškodnina za paraplegijo in tetraplegijo, Odškodnina za padec, Odškodnina za delovno nezgodo v gradbeništvu, Odškodnina za poškodbo pri delu, Odškodnina za prometno nesrečo.