Odškodnina za prometno nesrečo

Uveljavljanje odškodnine za škodo, ki nastane v prometni nesreči, se začne z vprašanjem odgovornosti. Ali oškodovancu pripada odškodnina za prometno nesrečo, je pogosto jasno že na prvi pogled, ni pa vedno tako.

Za škodo, ki nastane tretjim osebam, odgovarjata oba v prometni nesreči udeležena voznika. To pomeni, da lahko osebe, ki so utrpele telesne poškodbe, odškodnino za prometno nesrečo
zahtevajo od voznikov oziroma od zavarovalnic, pri katerih imajo vozniki sklenjeno zavarovanje.

odškodnina za prometno nesrečo

Včasih pa oškodovanec sploh ne ve, da mu pripada odškodnina za prometno nesrečo. Primer: ženski, ki je utrpela katastrofalno škodo (v prometni nesreči, ki jo je kot voznik avtomobila povzročil mož, je izgubila moža in sina, mladoletna hčerka pa je postala invalidka), je zavarovalniški zastopnik zagotavljal, da je za nesrečo odgovoren mož in da zato s hčerko nimata možnosti za odškodnino, ter da bosta dobili zavarovalnino iz nezgodnega zavarovanja. Trditev zastopnika je bila seveda povsem napačna in v sodnem postopku je bila prisojena visoka odškodnina.    

Odgovarjata oba

Oškodovancem se ni potrebno ukvarjati z vprašanjem, kdo od voznikov je ravnal napačno in je dejansko zakrivil prometno nesrečo. Čeprav je v pravni teoriji in sodni praksi to povsem jasno, zavarovalnice pogosto zagovarjajo stališče, da odgovarja le voznik, ki je zakrivil prometno nesrečo (in njegova zavarovalnica). S tem želijo čim bolj zavleči rešitev zahtevka in doseči, da bi se krivda dokazovala v kazenskem postopku, kar pa je povsem nepotrebno; po dolgih postopkih ugotavljanja krivde se nato zavarovalnica neredko sklicuje na zastaranje škode.

V pravni teoriji in sodni praksi je torej nesporno, da oškodovancem solidarno in objektivno odgovarjata oba v prometno nesrečo vpletena voznika (in njuni zavarovalnici), in da lahko oškodovanci zahtevajo odškodnino za prometno nesrečo od obeh voznikov oziroma od enega ali drugega (oziroma od njunih zavarovalnic) po lastni izbiri.

Soprispevek oškodovancev

Odgovornost voznika motornega vozila (in tudi zavarovalnice, pri kateri ima sklenjeno obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti) za nastalo škodo tretjim osebam je objektivna (odgovornost brez krivde), in se je voznik oziroma odgovorna zavarovalnica izjemno težko razbremeni (objektivne odgovornosti ni le izjemoma). Tretje osebe – oškodovanci so lahko vsi sopotniki, pešci in kolesarji. Če so oškodovanci s svojim nepravilnim ravnanjem prispevali k nastanku škode, se odškodnina za prometno nesrečo zniža za njihov soprispevek (npr. zaradi neuporabe varnostnega pasu za 10­–20 %, zaradi vožnje z vinjenim voznikom za 10–20 %, zaradi nepravilne hoje pešca čez cesto za 30 % ali več). Zelo redko se zgodi, da jim odškodnina za prometno nesrečo sploh ne pripada.

Če vas zanima, ali vam pripada odškodnina za prometno nesrečo, nas lahko kontaktirate.