Odškodnina preko interneta

Za uveljavljanje odškodnine ni nujno vedno osebno priti v našo odvetniško pisarno, pač pa lahko vse potrebne podatke in dokumentacijo po predhodnem telefonskem dogovoru posredujete na naš naslov oziroma na naš elektronski naslov.

V bolj zapletenih primerih uveljavljanja odškodnine je seveda bolje, da se z odvetnikom vsaj prvič srečate osebno, v manj zahtevnih primerih pa obisk naše pisarne ni nujen, saj lahko po telefonskem posvetu dokumentacijo posredujete preko interneta ali običajne pošte ter tako prihranite čas in energijo.

odškodnina preko interneta

Ne odlašajte

Oškodovancem se trudimo prilagoditi in jim čim bolj olajšati pot do odškodnine tudi tako, da jim omogočimo sodelovanje z odvetnikom preko spleta in telefona. Tak način je še posebno dobrodošel za oškodovance, ki težko osebno obiščejo odvetnika (zaradi pomanjkanja časa, bivanja v oddaljenih krajih oziroma drugih državah, invalidnosti). Pomembno je, da se z začetkom postopka uveljavljenja odškodnine ne odlaša, saj lahko pride do zastaranja (praviloma triletni zastaralni rok) in tako možnosti za njeno pridobitev ni več.

Enostavno in strokovno

Za začetek potrebujemo kratek opis nastanka škodnega dogodka in podatke o odgovorni osebi, od katere bomo uveljavljali odškodnino (v primeru prometne nesreče so dobrodošli podatki o povzročitelju oziroma njegovi zavarovalnici; te podatke lahko pridobimo od policije tudi sami), ter medicinsko dokumentacijo o poteku zdravljenja (zdravniški pregledi, fizioterapija, morebitni bolniški listi (obrazec Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela)).

V nekaj dneh bomo natančno preučili prejeto dokumentacijo, ocenili možnosti za uspeh in vam sporočili, katere podatke oziroma pojasnila še potrebujemo za čim bolj ugodno rešitev zadeve. Takrat nam boste po običajni pošti posredovali še natisnjeno in lastnoročno podpisano pooblastilo za zastopanje (najdete ga tukaj).

Seveda nas tekom reševanja odškodninske zadeve lahko pokličete po telefonu oziroma se po predhodni najavi tudi osebno zglasite pri nas; skušali bomo odgovoriti na vsa vaša vprašanja in se potrudili najti najboljšo rešitev.

Ob zaključku zadeve zavarovalnica odškodnino praviloma nakaže direktno na bančni račun oškodovanca, v večini primerov plača tudi nastale odvetniške stroške.

V kolikor ste v dilemi, ker ne veste, ali vam odškodnina sploh pripada, se bojite, da bi bili stroški odvetniških storitev nesorazmerno visoki, odškodnina pa nizka, ali omahujete zaradi drugih vzrokov, se za kratek informativen nasvet, ki je brezplačen, lahko obrnete na nas preko telefona ali elektronske pošte.

Preberite še: Strokovnjaki za odškodnine, Pomoč pri uveljavljanju odškodnine.