Pravična denarna odškodnina

Obligacijski zakonik v 179. členu določa, da za nematerialno škodo oškodovancu pripada »pravična denarna odškodnina«. Kaj pa je pravična denarna odškodnina?

Gre za širok pravni standard, s katerim se le na splošno opredeljuje okvir za določitev odškodnine, nato pa je odločevalcu prepuščeno, da glede na konkretne okoliščine odloči, kaj je pravična denarna odškodnina.

pravična denarna odškodnina

S takšno široko interpretacijo je zakonodajalec zagotovil ustrezno obravnavo zelo raznolikih primerov iz vsakdanjega življenja. Po drugi strani pa so oškodovanci pogosto zmedeni, saj iščejo enostaven odgovor na kompleksno vprašanje. Oškodovanci imajo tako mnogokrat zelo zanimiva razmišljanja in predstave glede višine odškodnine, ki jim pripada.

Vratar, »pravni« svetovalec

Starejši kolega mi je pripovedoval o vratarju na zavarovalnici, ki je (mogoče tudi zato, ker v takratnih časih ni bilo toliko odvetnikov kot danes) nevednim strankam dajal »pravne« nasvete, čeprav o pravu ni imel pojma. Njegova avtoriteta je temeljila na avtoriteti ustanove, na kateri je delal, in na zelo prepričljivem, samozavestnem nastopu. Pa se je pripetilo, da je pomagal sestavljati odškodninski zahtevek ženski, katere nekdanji mož je kmalu po ločitvi umrl v prometni nesreči. Tako se je vratarju v odškodninskem zahtevku zapisalo, da je ubožica trpela in da ji gre zato visoka pravična denarna odškodnina. To je utemeljeval z besedami, da ji je pokojnik za časa življenja povzročal hudo gorje, kalvarijo in trpljenje, kar bi lahko nekoliko omilila le visoka odškodnina. Zaključil je, da je šele po njegovi smrti lahko normalno zaživela. Ob odklonitvi zahtevka se mu baje nikakor ni dalo dopovedati, da gospa, ki ji je svetoval, ne spada v krog oškodovancev, ki jim pripada odškodnina, in tudi da nesojena oškodovanka zaradi smrti bivšega moža ni utrpela nobene pravno priznane škode, pač pa kvečjemu obratno – veliko olajšanje.

Kramljanje med terapijo

Med rehabilitacijskimi terapijami v zdraviliščih se oškodovanci kratkočasijo tudi z razgovori o višini denarne odškodnine, ki jo bodo dobili. Ker je časa za razglabljanje o tem na pretek, vsak pri sebi »zida zahtevke« in premleva, kako bi se v naslednjem odškodninskem soočenju s sotrpini bolje odrezal.

Včasih se v razpravo o tem, kakšna naj bi bila pravična denarna odškodnina, vplete tudi kateri od zdravnikov, ki pacientu bolj za šalo kot zares navrže, kolikšno vsoto ima že zagotovljeno.

Ko se nato tako prepariran oškodovanec znajde pri odvetniku, se zdi, da bi se moral slednji še veliko naučiti o odškodninskem pravu…

Zavistni znanci

Nedoločen pravni pojem, kot je »pravična denarna odškodnina«, je lahko sila izmuzljiv tudi za odločevalce (npr. pravni referenti na zavarovalnicah, sodniki) o odškodnini. Znano pa je, da ljudje z izplačanimi odškodninami itak mnogokrat niso zadovoljni. Tistemu, ki mora odškodnino plačati, se ta zdi previsoka, oškodovancu, ki ima hude trajne posledice, pa prenizka. Omenil bi še fenomen, ko je oškodovanec najprej zelo zadovoljen z odškodnino, nato pa, ko se z njeno višino pohvali znancu (in mu ta s prikrito nevoščljivostjo začne kot pravi poznavalec zagotavljati, da je dobil premalo, da je slišal, da so drugi za takšne poškodbe dobili več), nenadoma ni več zadostna.

Od viška ne boli glava

Stranke so večinoma zadovoljne z doseženo višino odškodnine. Včasih je odškodnina prenizka, vendar se zadeve ne izplača leta in leta vleči po sodišču, saj je to povezano s precejšnjimi dodatnimi stroški in vrsto nevšečnosti (zaslišanja na sodišču, obiskovanje in plačilo izvedencev), izid pa je negotov. Na drugi strani pa so oškodovanci, ki jim je ponujena res visoka odškodnina (kar se zgodi bolj poredko), a zahtevajo pritožbo na sicer korektno ponudbo. Ena od takšnih strank mi je dejala, da od viška ne boli glava…

Preberite še: Odškodnine v sodni praksi, Kako do odškodnine?, Odškodnina za telesne poškodbe prek sodišča, Višina odškodnine – ocena možnosti za uspeh, Višina odškodnine za telesne poškodbe.