Odškodnina za poškodbe sopotnika

Kljub temu, da imajo v prometnih nezgodah poškodovani sopotniki pravico do odškodnine zaradi utrpelih telesnih poškodb, je nekateri ne želijo uveljavljati. Mislijo namreč, da bo odškodnina za poškodbe sopotnika bremenila povzročitelja, ki je lahko njihov prijatelj ali sorodnik.

A pomisleki niso na mestu, saj se odškodnina za sopotnika skoraj vedno izplača iz obveznega zavarovanja povzročiteljevega vozila. Dvomi poškodovanih sopotnikov izhajajo iz prepričanja, da bo moral povzročitelj zavarovalnici vrniti vsoto, ki jim jo bodo izplačale. To je sicer lahko res, vendar le izjemoma – če bi povzročitelj izgubil zavarovalne pravice. Do tega pa najpogosteje pride, če povzroči nezgodo pod vplivom alkohola ali brez vozniškega dovoljenja.

Odškodnina za poškodbe sopotnika

Zavarovalnica ima namreč (v skladu z zavarovalnimi pogoji in Zakonom o obveznem zavarovanju v prometu) od povzročitelja pravico terjati določen znesek izplačane odškodnine in sicer v višini cca. 14.000 EUR. Če je izplačana odškodnina za poškodbe sopotnika nižja, lahko zavarovalnica od povzročitelja terja celoten znesek, če pa sopotnik utrpi hujše poškodbe in od zavarovalnice prejme več kot 14.000 EUR, povzročitelj zavarovalnici plača le ta znesek. Izjemoma, če bi škodo povzročil naklepno, je vsa odškodnina za sopotnika na plečih povzročitelja. Pri naklepno povzročeni škodi regresna pravica zavarovalnice namreč ni omejena.

Statistike izplačanih odškodnin

Ob hujših telesnih poškodbah se praviloma izplačajo višji zneski odškodnin. Po nekaterih statistikah znaša odškodnina za srednje hude poškodbe 24 povprečnih plač, za hude poškodbe 58 povprečnih plač in za zelo hude 117 povprečnih plač. V izjemno hudih primerih odškodnina znaša 301 povprečno plačo (povzeto po Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo: pregled sodne prakse, GV založba, 2001).

Soprispevek oškodovancev

Sopotnikom pa se lahko višina odškodnine zmanjša, v koliko so privolili v vožnjo z vinjenim voznikom (ki je povzročil prometno nesrečo) in/ali niso uporabljali varnostnega pasu, s čimer so povečali možnost za nastanek škode. Po navadi se izplačana odškodnina na ta račun zmanjša za 15–20 odstotkov oziroma v primeru hkratne vožnje z vinjenim voznikom in neuporabe varnostnega pasu za 30–40 odstotkov.

Solidarno in objektivno jamstvo

Poškodovani sopotnik lahko uveljavlja odškodnino od obeh v nezgodo vpletenih voznikov (če je bilo v nesreči udeleženih več vozil, pa od vseh) oziroma od njunih (njihovih) zavarovalnic. V prometni nezgodi udeležena voznika namreč odgovarjata za škodo tretjih oseb solidarno in objektivno. Temu včasih katera od zavarovalnic ugovarja in trdi drugače, a sodna praksa je enotna in pritrjuje stališču, da se lahko odškodnina za poškodbe sopotnika izplača po obeh policah v prometni nezgodi udeleženih vozil.

Za sopotnike je to pomembno predvsem zato, ker se jim ni treba spuščati v zapleteno in pogosto dolgotrajno ugotavljanje, kdo od udeleženih voznikov je dejanski krivec za nezgodo. Temu se je zakonodajalec izognil z oškodovancem prijazno ureditvijo objektivne odgovornosti voznikov za odškodnino sopotnikov.

Preberite tudi: Odvetnik za prometne nesreče, Odškodnina v sodni praksi, Huda prometna nesreča in odškodnina, Kako do odškodnine, Odgovornost za prometno nesrečo