Odškodnina za poškodbo pri športu

Ukvarjanje s športom je po eni strani izjemno pomembno za človekovo zdravje, po drugi strani pa je povezano z vrsto nevarnosti, ki pogosto botrujejo nastanku telesnih poškodb. Do poškodb in vprašanja, ali prizadetemu pripada odškodnina za poškodbo pri športu, pa ne privedejo le ekstremni športi, temveč pogosto tudi povsem običajne športne aktivnosti.

Še največkrat sem se srečal s problematiko uveljavljanja odškodnine za otroke, ki so se poškodovali pri pouku telesne vzgoje. Odškodnina za poškodbo pri športu je pri odraslih aktualna zlasti pri smučanju in agresivnejših ekipnih športih.

odškodnina za poškodbo pri športu

Športna vzgoja

Strokovnjaki priporočajo in spodbujajo ukvarjanje s športom skozi vse življenje. Že v predšolski dobi mora otrok preko različnih fizičnih gibalnih aktivnosti razviti motorične sposobnosti, ki so osnova za poznejši skladen psihofizični razvoj. To je v današnjem pretežno sedečem življenjskem slogu, ko izginjajo nekdanje običajne otroške aktivnosti (plezanje po drevesih ipd.), ko ni več sodelovanja pri razgibanih kmečkih opravilih, in že najmlajši postajajo vse bolj osredotočeni na različne elektronske naprave, predvsem pametne telefone, še toliko bolj pomembno. Otroku, ki se je poškodoval pri uri telesne vzgoje, odškodnina za poškodbo pri športu pripada le, če je odgovornost za nastalo poškodbo mogoče pripisati šoli. Gre predvsem za primere, ko do poškodbe pride zaradi napačno organiziranega pouka, zaradi napak na športnih rekvizitih itd., ko športni učitelji niso delovali v skladu s stroko.

Individualni športi

Odškodnina za poškodbo pri športu je pri odraslih aktualna zlasti pri smučanju, ko škodo povzroči nepreviden (malomaren) smučar, ki seveda odgovarja za nastalo škodo. Velikokrat pa se ugotavlja tudi odgovornost upravljalca smučišča, ki je opustil skrb za varnost na smučišču (npr. neustrezno pripravljen smučarski teren, nepravočasno zaprtje smučišča, čeprav ni več primerno oziroma varno za smuko), kar, lahko tudi v kombinaciji s poškodovančevo premajhno previdnostjo, pripelje do nastanka poškodbe. Pravila obnašanja na smučišču pri nas ureja Zakon o varnosti na smučiščih.

Skupinski športi

Pri poškodbah v različnih skupinskih igrah z žogo se vprašanje odgovornosti za poškodbo rešuje glede na pravila, ki veljajo pri posameznem športu. Povzročitelj škode odgovarja, če je grobo kršil pravila, ki veljajo pri tem športu. Nekateri skupinski športi so po svoji naravi bolj agresivni (npr. rokomet, ragbi) in poškodovanci nekoliko težje pridejo do odškodnine, saj se tolerira večja agresivnost. Ni pa dileme, da gre oškodovancu odškodnina za poškodbo pri športu, če je utrpel poškodbo zaradi nepotrebne in neobičajne agresivnosti drugega igralca, ki pomeni grobo kršitev pravil določenega športa.  

Avtomobilistične dirke

Omeniti velja še precej nevarno področje avtomobilističnih dirk, pri katerih se postavlja vprašanje odgovornosti organizatorja za škodo, ki nastane udeležencem ali obiskovalcem takšne tekme.

Zavarovanje odgovornosti

Načeloma velja, da se vse te škode lahko poplačajo iz različnih odgovornostnih zavarovanj odgovornih oseb, seveda le, če takšna zavarovanja obstajajo in je podana odgovornost zavarovanih oseb. Zavarovanje odgovornosti imajo praviloma sklenjeno šole in vrtci, nekateri organizatorji športnih prireditev in pogosto tudi posamezniki (predvsem  zavarovanje odgovornosti v okviru zavarovanja premoženja).

Preberite tudi: Odmera odškodnine za telesne poškodbe, Zavarovanje odgovornosti, Zastaranje odškodnine.