Odškodnina za smrt bližnjega

Obligacijski zakonik določa, da se odškodnina za duševne bolečine zaradi smrti bližnjega izplača najbližjim sorodnikom: zakoncu, staršem, otrokom ter bratom in sestram, če so živeli skupaj s pokojnikom (trajnejša življenjska skupnost).

Nekatere države (npr. Nemčija) ne poznajo odškodnine za smrt bližnjega, saj menijo, da izgube človeškega življenja ni mogoče ovrednotiti v denarju in bi bila odškodnina nemoralna.

odškodnina za smrt bližnjega

Izplačilo odškodnine

Človeško življenje nima cene, a je vseeno prav, da naš pravni sistem bližnjim sorodnikom pokojnika omogoča pridobitev denarne odškodnine. Gre za eno od zakonskih izjem izplačila odškodnine posrednim oškodovancem. Odškodnina se običajno izplača najbližjim sorodnikom in zakoncu oziroma izvenzakonskemu partnerju pokojnika. Izjemoma se lahko odškodnina izplača tudi starim staršem oziroma vnukom, če stari starši nadomeščajo starše.  

Za to nepremoženjsko škodo se oškodovancem pri nas izplača v povprečju od 10.000 EUR do 25.000 EUR odškodnine (odvisno od okoliščin posameznega primera; materi samohranilki, ki izgubi edinega otroka, se izplača višja odškodnina kot recimo odraslemu otroku, ki izgubi enega od staršev).  

(Ne)materialna odškodnina

Poleg nematerialne odškodnine za smrt bližnjega mora odgovorna oseba plačati tudi običajne stroške pogreba (priznajo se pogrebni stroški v skladu s krajevnimi običaji) in kriti morebitno materialno škodo zaradi izgubljenega preživljanja oziroma izgubljene podpore osebam, ki jih je preživljal oziroma jim je pomagal pokojni. Zaradi izgube preživljanja se običajno določi mesečna renta, ki se izplačuje, dokler obstajajo pogoji za izplačevanje.

Preko sodišča

Zgodi se, da odgovorna oseba pokojnikovim svojcem iz tujine, predvsem iz republik bivše Jugoslavije (izjema je Hrvaška, kjer so odškodnine za smrt bližnjega občutno višje kot pri nas), noče plačati enake odškodnine kot državljanom Slovenije; sklicuje se na nižji standard, nižje življenjske stroške in nižje odškodnine v njihovi državi. V takšnih primerih je potrebno odškodnino za izgubo bližnjega uveljavljati preko sodišča, ki višino določi po slovenskem pravu, saj je do škodnega dogodka prišlo v Sloveniji.

Preberite še: Pomoč pri uveljavljanju odškodnine, Strokovnjaki za odškodnine, Odgovornost za delovno nezgodo, Odgovornost za prometno nesrečo, Kdo deduje?