Višina odškodnine – ocena možnosti za uspeh

Višina odškodnine je odvisna od cele vrste okoliščin, zato je za čim bolj realno napoved ustreznega zneska priporočljivo temeljito analizirati vse argumente.

Stranke pogosto želijo takojšen odgovor o možnosti za uspeh oziroma o višini odškodnine, a realna ocena zneska odškodnine, ki si ga oškodovanec lahko obeta, je v večini primerov mogoča le, če predhodno (npr. pri uveljavljanju odškodnine za telesne poškodbe) dobro preučimo vse razpoložljive podatke in okoliščine nastanka škode.

Višina odškodnine

Stranki se včasih poraja dilema že pred začetkom uveljavljanja odškodnine (ali se sploh splača začeti s postopkom), pogosto pa se negotovost pojavi šele tekom postopka (ali je na pravi poti, ali je zavarovalniška poravnalna ponudba sprejemljiva, ali naj z zadevo nadaljuje na sodišču ipd). Dvome lahko zmanjšamo ali ovržemo prav z vsestransko analizo argumentov oškodovanca pa tudi argumentov nasprotne strani (odgovorne osebe kot plačnika odškodnine), saj nam omogoča celovito razumevanje zadeve in sprejemanje pravilnih odločitev.

Odškodnina za telesne poškodbe

Uvodna ocena uspeha uveljavljanja odškodnine za telesne poškodbe mora odgovoriti na vprašanja, ali je podana odgovornost tretje osebe za nastalo škodo, kolikšna je okvirna višina pričakovane škode in ali je odgovorna oseba zmožna plačila. Ugotoviti je potrebno, ali je glede na pričakovane stroške sploh smiselno začeti s postopkom.

Odgovornost za nastalo škodo

Pri uveljavljanju odškodnine za telesne poškodbe je večinoma najtežavnejše vprašanje odgovornosti za nezgodo. Zelo dobro se je potrebno seznaniti z vsemi podrobnostmi primera, velikokrat je potrebno sodelovanje izvedencev različnih strok (npr. za varstvo pri delu, za raziskavo prometnih nesreč, za posamezno medicinsko področje), kar je povezano z velikimi stroški. Potrebno je poznavanje pravne teorije in sodnih odločitev v podobnih primerih.

Plačilo odškodnine

Obseg škode zaradi telesnih poškodb, včasih pa tudi obseg škode zaradi poškodb stvari oziroma t. i. čiste premoženjske škode (npr. zamuda roka), je treba ugotoviti čim bolj natančno. Z ugotavljanjem obsega oziroma višine odškodnine za telesne poškodbe pa se nima smisla ukvarjati, če vemo, da plačnik odškodnine ni zanesljiv (zanesljivi plačniki so zavarovalnice; težava nastane, če gre podjetje v stečaj ali fizična oseba nima premoženja).

Naročiti analizo ali ne?

Verodostojna ocena spora in simulacija sodnega reševanja spora je zelo zahtevna, a zagotavlja tako velike prihranke, da bi jo morale stranke naročati v vseh večjih zadevah.

Se pa oškodovanci včasih težko soočajo s tujimi argumenti oziroma argumenti, ki jim niso v prid, in so žal bolj navdušeni nad nerealnimi obljubami, ki pritrjujejo njihovim napačnim pričakovanjem. V stiski se ljudje pogosto zatečejo k tistim, ki veliko obljubljajo. A njihove neargumentirane obljube niso zastonj in se izjemno redko uresničijo. 

Preberite tudi: Višina odškodnine za telesne poškodbe, Hitrost zavarovalnic, Kako do ustrezne odškodnine?, Uveljavljanje odškodnine – da ali ne?