Strokovnjaki za odškodnine

Če želite priti do odškodnine, je najbolje, da se čim prej obrnete direktno na odvetnike, ki se ukvarjajo z uveljavljanjem odškodnin pri zavarovalnicah oziroma pri drugih odgovornih osebah tako v izvensodnih kot sodnih postopkih. V množici subjektov, ki oškodovancem ponujajo pomoč pri uveljavljanju odškodnine, je smotrno izbrati takšne, ki so res strokovnjaki za odškodnine.

Med oglaševalci, ki oškodovancem obljubljajo visoke oziroma najvišje odškodnine, prednjačijo različne posredniške družbe, ki pa same ne delujejo v postopkih na zavarovalnicah in sodiščih. Vedeti je treba, da strokovnjaki za odškodnine niso kar vsi, ki se za take oglašujejo. 

strokovnjaki za odškodnine

Z vlaganjem odškodninskih zahtevkov ne gre pretirano hiteti. Če se zahtevek vloži, ko obseg škode sploh še ni znan (zdravstveno stanje se še ni ustalilo oziroma zdravljenje še ni končalo), zavarovalnice posledično ponudijo občutno prenizko odškodnino. Pogosta težava je tudi še ne povsem razjasnjen način nastanka nezgode, zato takšne odškodninske zahtevke zavarovalnice odklanjajo kot neutemeljene.

Zavarovalnice in sodišča

Zavedati se moramo, da je vodilo zavarovalnic kot gospodarskih družb, ki tekmujejo na trgu zavarovalniških storitev, doseganje čim višjega profita, in da izplačilo pravičnih odškodnin ni v njihovem prvem planu. Zavarovalnice pogosto zavlačujejo z reševanjem zahtevkov, neutemeljeno odklanjajo izplačilo odškodnine ali ponujajo zelo nizke poravnalne ponudbe. Če se jim zaradi neustreznih odločitev obeta pravdanje na sodišču, so pripravljene ponuditi nekoliko višjo odškodnino kot na začetku, vendar je ta znesek praviloma še vedno bistveno nižji, kot bi bil, če bi o njem odločalo sodišče (sodna odmera odškodnine pomeni, da mora zavarovalnica plačati tudi zakonske zamudne obresti in sodne stroške).

Težje poškodbe

Ker so pri težjih poškodbah v igri višji denarni zneski, so razlike med ponudbami zavarovalnic in sodno določitvijo zneska lahko zelo velike. Na sodišču prisojene odškodnine so namreč lahko tudi za več deset tisoč in pri najtežjih primerih poškodb tudi za več sto tisoč evrov višje od prvotnih ponudb zavarovalnic! Sodišče zelo redko prisodi nižjo odškodnino, kot jo je bila predhodno pripravljena plačati zavarovalnica. Se pa zgodi, da oškodovanci »pozabijo« povedati za stare poškodbe; če se med pravdnim postopkom ugotovi, da nekatere težave izvirajo iz starejših poškodb, je temu primerno nižja tudi odškodnina.

Poglobitev v primer

Za uspešno uveljavljanje odškodnine se je z oškodovancem treba temeljito pogovoriti glede vseh pomembnih okoliščin nastanka nezgode in obsega škode. Pri tem je nujna pozornost na dejstva, ki odločilno vplivajo na to, ali bo odškodnina sploh izplačana oziroma v kakšnem obsegu bo izplačana. Ali se oškodovancem splača za odškodnino boriti na sodišču ali je bolje podpisati izvensodno poravnavo, lahko na podlagi znanja in izkušenj ustrezno svetujejo le usposobljeni strokovnjaki za odškodnine.

Preberite tudi: Uveljavljanje odškodnine – da ali ne?, Sodni stroški, Pravična denarna odškodnina, Odškodnine v sodni praksi, Kako do odškodnine?, Odškodnina za telesne poškodbe prek sodišča, Pomoč pri uveljavljanju odškodnine, Višina odškodnine – ocena možnosti za uspeh, Zastaranje odškodnine.