Odšteta za saobraćajnu nesreću

Ostvarivanje odštete za štetu prouzrokovanu saobraćajnom nesrećom započinje pitanjem odgovornosti. Da li oštećeni ima pravo na odštetu za saobraćajnu nesreću često je jasno već na prvi pogled, ali nije uvijek tako.

Oba vozača koja su učestvovala u saobraćajnoj nesreći odgovorna su za štetu prouzrokovanu trećim osobama. To znači da osobe koje su zadobile tjelesne povrede mogu tražiti odštetu za saobraćajnu nesreću od vozača, odnosno od osiguravajućih društava kod kojih vozači imaju sklopljeno osiguranje.

odšteta za saobraćajnu nesreću

Ponekad, međutim, oštećeni uopće ne zna ni da ima pravo na odštetu za saobraćajnu nesreću. Slučaj: ženu koja je pretrpjela katastrofalnu štetu (u saobraćajnoj nesreći koju je prouzrokovao njen muž kao vozač izgubila je muža i sina, a maloljetna kćerka je postala invalid), zastupnik u osiguranju je uvjeravao da je muž odgovoran za nesreću i da stoga ona i njena kćerka nemaju mogućnost obeštećenja, te da će dobiti osiguranu svotu od osiguranja za slučaj nezgode. Tvrdnja zastupnika je, naravno, bila potpuno pogrešna i u sudskom postupku je dosuđena visoka odšteta.

Obojica odgovaraju

Oštećeni ne moraju da se bave pitanjem tko je od vozača postupio pogrešno i zapravo skrivio saobraćajnu nesreću. Iako je to sasvim jasno u pravnoj teoriji i sudskoj praksi, osiguravajuća društva često zauzimaju stav da je odgovoran samo vozač koji je skrivio saobraćajnu nesreću (i njegovo osiguravajuće društvo). Time žele što više odgoditi rješavanje zahtjeva i postići da se krivica dokazuje u krivičnom postupku, što je potpuno nepotrebno; nakon dugih postupaka utvrđivanja krivice, osiguravajuće društvo se tada često poziva na zastaru štete.

Dakle, u pravnoj teoriji i sudskoj praksi nesporno je da su oba vozača koja su učestvovala u saobraćajnoj nesreći (i njihova osiguravajuća društva) solidarno i objektivno odgovorna prema oštećenima, te da oštećeni mogu tražiti odštetu za saobraćajnu nesreću od oba vozača, odnosno od jednog ili drugog (odnosno od njihovih osiguravajućih društava), i to po vlastitom izboru.

Doprinos oštećenih

Odgovornost vozača motornog vozila (kao i osiguravajućeg društva kod kojeg ima sklopljeno obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti) za prouzrokovanu štetu trećim osobama je objektivna (odgovornost bez krivice), te se je vozač, odnosno odgovorno osiguravajuće društvo izuzetno teško može osloboditi (objektivna odgovornost ne postoji samo u iznimnim slučajevima). Treće osobe – oštećeni mogu biti svi suputnici, pješaci i biciklisti. Ako su oštećeni svojim nepropisnim postupanjem doprinijeli nastanku štete, odšteta za saobraćajnu nesreću se umanjuje za njihov doprinos (npr. zbog neupotrebe sigurnosnog pojasa za 10 – 20%, zbog vožnje s pijanim vozačem za 10 – 20%, zbog nepravilnog hoda pješaka preko ceste za 30% ili više). Vrlo se rijetko događa da uopće nemaju pravo na odštetu za saobraćajnu nesreću.

Ako vas zanima da li imate pravo na odštetu za saobraćajnu nesreću, možete nas kontaktirati.