Primerjava AO-plus zavarovanj

Ob sklepanju osnovnega, obveznega avtomobilskega zavarovanja (AO) bolj ozaveščeni lastniki vozil sklenejo tudi prostovoljno zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb, tako imenovano AO-plus zavarovanje. Zanimiva je primerjava AO-plus zavarovanj, ki jih ponujajo posamezne zavarovalnice, saj so med njimi zelo velike razlike. 

Vsebini zavarovalnih pogojev, ki opredeljujejo kritje posameznega zavarovanja, zavarovanci pogosto posvečajo premalo pozornosti, in zdi se, da se zanašajo na  različne reklamne slogane: Vse bo v redu, Nikoli sami, Brezskrbni na poti… Odločitev za izbiro zavarovanja včasih prepustijo kar zavarovalnemu zastopniku ali pa mu naročijo, naj izbere čim bolj ugodno (poceni) različico zavarovanja. Ko pride do prometne nesreče, pa se pogosto izkaže, da odločitev za najcenejše zavarovanje ni bila najboljša.

primerjava AO-plus zavarovanj

Pri osnovnem zavarovanju avtomobilske odgovornosti med zavarovalnimi pogoji posameznih zavarovalnic ni pomembnih razlik, ker gre za obvezno, z zakonom predpisano zavarovanje (zavarovalno kritje je predpisal zakonodajalec). Pri prostovoljnem zavarovanju pa je zadeva povsem drugačna, saj lahko vsaka  zavarovalnica sama oblikuje vsebino zavarovalnih pogojev in tako tudi določi, katere škode bodo plačale in katere ne.  

Zavarovalna vsota

Primerjava AO-plus zavarovanj oziroma zavarovalnih pogojev za AO-plus zavarovanje treh največjih zavarovalnic pri nas (Triglav, Generali, Sava) pokaže pomembne razlike glede obsega kritja (seveda to niso edine zavarovalnice, ki v Sloveniji sklepajo avtomobilsko zavarovanje).

Velika razlika je lahko že pri zavarovalni vsoti (limit zavarovalnega kritja):

  • Zavarovalnica Triglav: 100.000 EUR,
  • Zavarovalnica Generali: 51.000 EUR,
  • Zavarovalnica Sava: 51.000 EUR.

Visoka zavarovalna vsota je zelo pomembna pri hujših poškodbah, pri katerih so škode velike in lahko presegajo 50.000 EUR.

(Ne)materialna škoda

Zavarovalnici Triglav in Sava krijeta tudi materialno škodo, ki je posledica telesnih poškodb, in sicer izgubo zaslužka ter stroške zdravljenja. Generali zavarovalnica se omejuje izključno na nematerialno škodo (odškodnina za telesne bolečine in nevšečnosti zdravljenja, odškodnina za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti, odškodnina zaradi skaženosti). Kritje materialne škode je zelo pomembno pri hujših poškodbah, ko je zdravljenje dolgotrajno in zavarovanec dolgo časa ni sposoben za pridobitno delo, hkrati pa mu nastajajo različni stroški zdravljenja (tuja pomoč, nakup medicinskih pripomočkov, samoplačniške terapije, prevozni stroški).

Izključitve posameznih poškodb

Zavarovalnica Triglav ne krije škode zaradi odrgnin in udarnin, kar je zelo pomembna omejitev, saj je večina v prometnih nesrečah pridobljenih poškodb lažjih (zavarovanci v največji meri utrpijo prav lažje poškodbe, kot so udarnine in odrgnine).

Zavarovalnica Generali ne krije škode zaradi postkomocijskega sindroma (skupek težav po pretresu možganov).

Nobena od omenjenih zavarovalnic ne krije:

  • škode zaradi zvina delov hrbtenice (razen, če je premik med vretenci več kot tri milimetre, kar je izjemno redko)
  • škode zaradi strahu.

Temeljna značilnost vseh AO-plus zavarovanj je kritje škode, ki jo zavarovanec povzroči sam, oziroma je ne more terjati od tretje osebe. V primeru deljene odgovornosti pa lahko zavarovanec del odškodnine dobi povrnjen od tretje odgovorne osebe, delež lastne sokrivde pa se izplača iz njegovega AO-plus zavarovanja.

Odvetniški stroški

Za zavarovance je seveda pomembno tudi, kako je s plačilom odvetniških stroškov. Zavarovalnica Triglav plača del odvetniških stroškov (2/3), medtem ko jih zavarovalnici Generali in Sava sploh ne krijeta.

Preberite še: Kaj krije AO-plus zavarovanje?, Odvetnik za prometne nesreče