Odškodnina za hude telesne poškodbe

Odškodnina za hude telesne poškodbe je najvišja za izjemno hude primere (VI. stopnja po Fischerjevem sistemu razvrščanja poškodb), ki pa so na srečo redki, bolj pogoste so zelo hude (V. stopnja) in hude poškodbe (IV. stopnja). Pri odmeri odškodnine se pri vsakem oškodovancu upoštevajo tudi subjektivne okoliščine, zato se odškodnine za podobne poškodbe lahko precej razlikujejo.   

S strani zavarovalnice ponujena odškodnina za hude telesne poškodbe je velikokrat prenizka, zato je zelo smiselno preveriti, ali se ne bi izplačalo višje odškodnine iztožiti na sodišču.

odškodnina za hude telesne poškodbe

Izjemno hudi, zelo hudi in hudi primeri

Med izjemno hude primere (VI. stopnja po Fischerju) spadajo: izguba obeh očes, izguba obeh rok, popolna oglušitev, zlom hrbtenice s popolno paraplegijo oziroma tetraplegijo, dvojne amputacije, amputacije s fantomskimi bolečinami in druge hude trajne posledice, povezane s trajno nemočnostjo. Med zelo hude primere (V. stopnja) uvrščamo: amputacije, psevdoartroze velikih kosti, zapletene zlome z dolgotrajnim zdravljenjem in s težkimi trajnimi posledicami, izgubo očesa ali obojestransko oslabitev vida, poškodbe s posledico odvajanja blata zunaj danke itd. Hudi primeri (IV. stopnja) po Fischerju pa so: komplicirani zlomi z daljšim zdravljenem in naknadnimi posegi, zlom stegnenice, odstranitev ledvice, poškodbe oziroma prekinitev sečne poti, operacije trebušne votline s kompliciranim potekom, izguba šest zob ali več.

Koliko za (zelo) hude primere?

Odškodnina za hude telesne poškodbe je torej odvisna od teže poškodbe. Za zlom stegnenice (hud primer, IV. stopnja) sodišče prisodi okrog 30 povprečnih plač, v hujših primerih zlomov z zapleti in hujšimi trajnejšimi posledicami pa je odškodnina seveda lahko občutno višja.

Za zelo hude primere (V. stopnja) se prisojajo odškodnine v višini 120.000 EUR (sto povprečnih plač) oziroma 60.000 EUR (50 povprečnih plač). Odškodnina za amputacijo noge v sodni praksi znaša okrog sto povprečnih plač (sodba VSL II Ips 404/2006).

Najhujše poškodbe

V sodni praski odškodnine za najhujše telesne poškodbe (VI. stopnja) presegajo  100.000 EUR in dosežejo cca 300.000 EUR pa tudi več. V zadevi II Ips 323/94 je bilo za tetraplegijo (mrtvoudna 33-letna oškodovanka lahko le govori) prisojenih 453 povprečnih slovenskih plač, kar bi danes znašalo preko pol milijona evrov.

Pri najhujših poškodbah (VI. stopnja) oziroma pri posebno hudi invalidnosti Obligacijski zakonik priznava odškodnino tudi najbližjim svojcem, ki trpijo duševne bolečine zaradi posebno hude invalidnosti bližnjega. Ta odškodnina je predvidena res samo za najhujše primere invalidnosti, torej tiste, ki jih lahko uvrstimo v VI. stopnjo po Fischerju. Tovrstne odškodnine za svojce se gibljejo od cca 20.000 EUR do 50.000 EUR.

Je vse upoštevano?

V objavljenih sodbah (sodni praksi) pa ni podatka, ali so bile v tožbenih zahtevkih res zajete vse posledice in vse okoliščine posamičnega primera, ali je bilo kaj pozabljeno oziroma premalo poudarjeno. Predvsem pa ni podatka, ali je bila narejena napaka in je bila za katero od postavk nepremoženjske škode zahtevana prenizka odškodnina. Sodišče namreč ne more prisoditi višje odškodnine od zahtevane, tudi če bi menilo, da bi bilo to potrebno (velja načelo non ultra petita, po katerem sodišče ne sme prisoditi več od zahtevanega).

Preberite še: Odmera odškodnine za telesne poškodbe, Odškodnina zaradi posebno težke invalidnosti bližnjega, Odškodnina za poškodbo oči, Odškodnine v sodni praksi, Odškodnina za poškodbo hrbtenice, Huda prometna nesreča in odškodnina, Odškodnina za telesne poškodbe prek sodišča, Odškodnina za paraplegijo in tetraplegijo, Odškodnina za poškodbo glave.