Zapisnik o prometni nesreči

Odgovornost za prometno nesrečo in potek njenega nastanka se ugotavljata na podlagi zapisnika, ki ga policija naredi ob vsaki nesreči, v kateri udeleženci utrpijo telesne poškodbe. Policija popiše objektivne okoliščine nastanka nezgode, ki so pomembne za dokazovanje kršitev prometnih pravil ter kazenske in civilne odgovornosti za nezgodo. Policijski zapisnik o prometni nesreči je ključen tudi za izplačilo odškodnine.

Policijske ugotovitve so zelo pomembne, saj na njihovi podlagi določimo odgovornost za prometno nesrečo in višino odškodnine. Moje izkušnje kažejo, da je velika večina zapisnikov o prometni nesreči narejena strokovno, kljub temu pa se včasih pripeti, da policisti pri sestavi zapisnika spregledajo pomembne okoliščine nastanka nesreče, ne ugotovijo pravih podatkov oziroma so njihovi zaključki napačni.

zapisnik o prometni nesreči

Pred leti me je bivša stranka prosila, ali bi lahko pomagal še njenemu očetu, da bi končali zadevo, ki se je že leta vlekla na sodišču. Oče, starejši gospod, je na razgovoru povedal, da je vse papirje ob selitvi zažgal, saj je bil prepričan, da se je zadeva na sodišču izgubila in da iz vsega skupaj ne bo nič, zdaj pa je dobil vabilo na glavno obravnavo. Prvi odvetnik, ki ga je zastopal, se je upokojil, drugi je umrl. Zadevo sem prevzel z mešanimi občutki in po pregledu sodnega spisa ugotovil, da je gospod žrtev prav neverjetne napake, ki so jo policisti zapisali v zapisnik o prometni nesreči.

Sklicevanje na zapisnik

Med vožnjo k nedeljski maši je bil v bližini Dolenjskih Toplic udeležen v prometni nezgodi – desni bok njegovega avtomobila je zadelo vozilo, ki je pripeljalo s stranske ceste. Po navedbah policije je do nesreče prišlo zaradi neupoštevanja pravil prednosti, natančneje zato, ker moja stranka ni upoštevala desnega pravila. Povzročitelj je res prihajal z njegove desne strani in ob cesti ni bilo nobenih prometnih znakov. Vendar pa je šlo za ozko stransko cesto, ki se je vključevala na širšo, glavno cesto, dvopasovnico, tako da je bilo prometnim udeležencem povsem jasno, da ni mogoče uporabiti desnega pravila, pač pa da imajo prednost vozila na širši glavni cesti.

Če bi policija v zapisnik o prometni nesreči pravilno zapisala vzrok trka, ne bi bilo nobenega dvoma, komu pripisati odgovornost za prometno nesrečo. Zavarovalnica je odškodninski zahtevek moje stranke zavrnila in se pri tem sklicevala na zaključke policijskega zapisnika. Ker zavarovalnice ni mogel prepričati noben argument, se je zadeva znašla na sodišču, kjer je leta ležala v omari.

Mnenje izvedenca

V sodnem postopku smo predlagali postavitev sodnega izvedenca za raziskavo prometnih nesreč, ki je pregledal tudi zapisnik o prometni nesreči. V sklepnem mnenju je zapisal, da je za prometno nezgodo evidentno odgovoren udeleženec, ki je zapeljal na prednostno cesto. Zapisal je tudi, da v svoji tridesetletni karieri v policijskih zapisnikih še nikoli ni videl česa podobnega, kar ga napeljuje na misel, da ne gre za nenamerno napako. Na sodišču smo nato zadevo gladko dobili in oškodovancu je bil prisojen precejšen znesek odškodnine in zamudnih obresti za materialno škodo (za nematerialno škodo zaradi utrpelih telesnih poškodb so takrat priznavali obresti šele od izdaje sodbe dalje). Po zaključku sodne zadeve sem izvedensko mnenje v vednost posredoval policijski postaji, ki je zadevo obravnavala, v upanju, da ne bi več prihajalo do podobnih napak.

Preberite tudi: Odgovornost za prometno nesrečo, Uveljavljanje odškodnine – da ali ne?, Odvetnik za prometne nesreče, Pravična denarna odškodnina, Škoda na vozilu, Odškodnine v sodni praksi.