Izplačilo ekonomske totalke ali popravilo?

Pri povrnitvi škode na vozilu se pogosto pojavi dilema, ali je bolj smiselno izplačilo ekonomske totalke ali popravilo vozila.

Slovenske zavarovalnice skušajo škodo na avtomobilu prepogosto obračunati in plačati po sistemu ekonomske totalke, kar pa je za oškodovance pogosto manj ugodno, kot če bi jim povrnila stroške popravila avtomobila.

ekonomska totalka ali popravilo

Tehnična in ekonomska totalka

Ločimo tehnično totalko (vozilo je uničeno in ga ni več mogoče popraviti, odjavi se ga iz prometa) in ekonomsko totalko (popravilo po mnenju zavarovalnice ni ekonomično, saj seštevek stroška popravila na uradnem servisu in vrednosti rešenih delov (= vrednost poškodovanega vozila) presega vrednost vozila pred škodnim dogodkom).

Pri tehnični totalki, ko popravilo ni aktualno in se vozilo odjavi iz prometa, je zadeva jasna. Velikokrat pa  vozilo ni ekonomično popravljati na uradnem servisu, čeprav vozilo še zdaleč ni uničeno. Poškodbe na vozilu se v teh primerih  zavarovalnici splača obračunati po sistemu ekonomske totalke, saj naj bi bilo po njenem popravilo neekonomično. Če bi imetnik poškodovanega vozila z zneskom, ki mu ga izplača zavarovalnica, in z zneskom odprodaje poškodovanega vozila na avtomobilskem trgu lahko kupil vozilo podobnih lastnosti, dileme »ali ekonomska totalka ali popravilo vozila« ne bi bilo.

Prikrajšanje

Težava lahko nastane, če je poškodovano zelo dobro ohranjeno in strokovno vzdrževano vozilo prvega lastnika, ki vozilo dobro pozna, je nanj navezan in sploh ne razmišlja o zamenjavi, saj takšnih vozil na trgu večinoma ni na razpolago oziroma so dražja kot ostala rabljena vozila.

Do prikrajšanja lahko pride tudi, če zavarovalnica po sistemu ekonomske totalke obračuna prenizko odškodnino (zavarovalnica izhaja iz prenizko ocenjene vrednosti vozila pred škodnim dogodkom in/ali določi previsoko vrednost razbitine oziroma poškodovanega vozila).

Kasko zavarovanje

Opozoriti velja še na pogosto prezrto okoliščino pri kasko zavarovanjih: zavarovalnice so naklonjene obračunavanju ekonomskih totalk. Zakaj? V zavarovalnih pogojih imajo pogosto zapisano, da zavarovanje preneha, če se škoda obračuna po sistemu ekonomske totalke. Takšno določilo je po našem mnenju sporno, saj Obligacijski zakonik (ki je nadrejen zavarovalnim pogojem) določa, da mora zavarovalnica plačati vse škode, do katerih pride v določenem zavarovalnem obdobju. Zavarovanje po zakonu izjemoma preneha le v primeru uničenja (popolna škoda oziroma tehnična totalka) in izginotja vozila.

Po izplačilu ekonomske totalke iz sklenjenega kasko zavarovanja se večina ljudi odloči za popravilo škode, kar pomeni, da so ponovno primorani skleniti in plačati drago kasko zavarovalno premijo. Zavarovalnica tako posredno spodbuja sivo ekonomijo, saj poškodovana vozila večinoma popravljajo v delavnicah, ki z redkimi izjemami ne izdajo računa, vgrajeni rabljeni deli pa so praviloma kupljeni na črnem trgu.

V nekaterih evropskih državah zavarovalnice celo večjih poškodb ne ocenijo vedno kot ekonomsko totalko, temveč krijejo tudi višje stroške popravila.

Preberite še: Višina odškodnine – ocena možnosti za uspeh, Odvetnik za odškodnine, Odvetnik za prometne nesreče.