Huda prometna nesreča in odškodnina

Huda prometna nesreča oškodovanca pahne v veliko življenjsko stisko. Zaradi obsežnih telesnih poškodb in dolgotrajnega zdravljenja ne more delati, se šolati … Odškodnina ne more povrniti stanja pred nesrečo, a vsaj delno ublaži težko situacijo.

Poskrbeti je treba, da bo priznana in izplačana odškodnina za vso nastalo škodo – ne samo za nematerialno, pač pa tudi za nastalo in bodočo materialno škodo.

huda prometna nesreča

Finančne posledice

Huda prometna nesreča namreč poleg telesnih poškodb povzroči tudi precejšnje finančne posledice: stroške zdravljenja, stroške tuje nege in pomoči (nekateri potrebujejo občasno ali stalno pomoč pri nekaterih opravilih vse življenje), stroške vzdrževanja obstoječega stanja (obnovitvene rehabilitacije) itd.

Služba

Zaradi posledic hudih telesnih poškodb so v večini primerov močno zmanjšane delovne sposobnosti, včasih pa so povsem izničene, zato oškodovanci trpijo obsežen izpad dohodka. Oškodovanec z nekaj leti delovne dobe, ki je zaradi posledic hude prometne nesreče invalidsko upokojen, ima bistveno nižjo pokojnino, kot bi bila plača, ki bi jo prejel, če ne bi bilo nezgode in bi normalno delal. Oškodovanec, poškodovan v otroški dobi, zaradi hudih posledic prometne nesreče morda nikoli ne bo mogel dobiti zaposlitve.

Gibanje

Oškodovanec, ki je zaradi nesreče oviran pri gibanju, ima stroške z zamenjavo stanovanja s primernejšim oziroma s prilagoditvijo stanovanja in opreme svojim gibalnim omejitvam. Treba je kupiti drug avto oziroma obstoječega predelati za vožnjo invalidne osebe.

Višina odškodnine

Odškodnina za materialno škodo (vse zgoraj našteto), ki jo je povzročila huda prometna nesreča, je lahko v končnem seštevku višja kot odškodnina za nematerialno škodo (pretrpele fizične bolečine in nevšečnosti zdravljenja, zmanjšanje življenjskih aktivnosti, strah, skaženost).

Primer

Sodišče je 22-letnemu oškodovancu, ki zaradi hudih telesnih poškodb ni več sposoben za pridobitno delo in je odvisen od tuje pomoči, določilo mesečno rento za deset ur tuje pomoči dnevno v višini 1400 EUR. Prisodilo je tudi odškodnino zaradi razlike med pričakovano plačo in invalidsko pokojnino v višini 600 EUR mesečno. V tridesetih letih izplačevanja rente bo tako na račun materialne škode izplačano približno 3-krat več, kot je bilo izplačano za nematerialno škodo za telesne poškodbe.

Zavarovalna vsota

Višina odškodnine je omejena z zavarovalno vsoto, ki pri obveznem avtomobilskem zavarovanju trenutno znaša minimalno 5.000.000 EUR za škodo zaradi telesnih poškodb, kar naj bi praviloma zadoščalo tudi za kritje hudih poškodb več oseb v isti prometni nesreči. V preteklosti (še posebno v obdobju velike inflacije) so bile zavarovalne vsote prenizke in oškodovanci niso mogli priti do ustrezne odškodnine.

Preberite tudi: Odškodnina zaradi izgube zaslužka in Višina odškodnine za telesne poškodbe.