Kaj krije AO-plus zavarovanje?

Poleg osnovnega, obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti zavarovanci večinoma sklenejo tudi neobvezno zavarovanje za telesne poškodbe voznika (AO-plus zavarovanje). To zavarovanje krije pravno priznano škodo, ki vozniku nastane zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči.

V primeru voznikove smrti v prometni nesreči zavarovalnica zavarovalnino izplača njegovim bližnjim. Pogoj za izplačilo zavarovalnine iz AO-plus zavarovanja je voznikova krivda za prometno nesrečo oziroma nemožnost uveljavitve odškodnine od druge odgovorne osebe.

AO-plus zavarovanje

Razlike med zavarovalnicami

AO-plus zavarovanje je prostovoljno. Zavarovalnice samostojno določajo zavarovalne pogoje oziroma omejitve, torej kaj zavarovanje krije in česa ne (nekatere zavarovalnice npr. krijejo tudi izgubo zaslužka). Obseg kritja AO-plus zavarovanja je omejen z zavarovalno vsoto (50.000 EUR ali več), ki pove, kolikšno je lahko najvišje izplačilo zavarovalnice.

AO-plus zavarovanje je za zavarovalnice zlata jama, saj ga sklene približno 70 % lastnikov vozil, v prometnih nesrečah pa je poškodovanih zelo malo voznikov, ki prejmejo tudi sorazmerno nizko zavarovalnino. Statistično gledano je lažjih prometnih nesreč namreč bistveno več kot hujših. Zavarovalnice zato večinoma izplačujejo odškodnine za lažje telesne poškodbe, saj primerov, ko morajo izplačati celotno zavarovalno vsoto, ni veliko.

AO-plus zavarovanje – da ali ne?

Zavarovalnice so iz AO-plus zavarovanja že pred leti složno umaknile kritje za škodo zaradi zvina vratne hrbtenice, ki je ena najpogostejših poškodb v prometnih nesrečah, nekatere so iz zavarovalnega jamstva umaknile tudi plačilo odvetniških stroškov. Nekatere zavarovalnice pa so iz zavarovalnega kritja pred kratkim umaknile še plačilo odškodnine zaradi udarcev in odrgnin (ki so najpogostejše poškodbe v prometnih nesrečah), hkrati pa poudarjajo, da so zavarovalno vsoto zvišale na 100.000 EUR, kar že do zdaj (zaradi majhnega števila hujših prometnih nesreč) v večini primerov ni bilo problematično.

Od zavarovalnic, ki se vsakodnevno trudijo pritegniti nove stranke in skušajo skleniti vedno več zavarovanj, bi pričakovali povsem drugačne, konkurenčne odločitve: lahko bi, recimo, povečale zavarovalno kritje in krile tudi škodo zaradi zvina vratne hrbtenice ter zaradi udarcev in odrgnin, oziroma bi lahko občutno znižale zavarovalne premije za AO-plus zavarovanje. Tako bi lahko zavarovanci v skrbi za večjo varnost s prihrankom sklenili še dodatno nezgodno zavarovanje.

Čeprav menimo, da AO-plus zavarovanje ni optimalno urejeno, svetujemo, da ga sklenejo zlasti tisti vozniki, ki so vsakodnevno udeleženi v prometu in prevozijo veliko kilometrov.

Preberite še: Višina odškodnine za telesne poškodbe, Odškodnina za lahke poškodbe, Odškodnina za hude telesne poškodbe, Uveljavljanje odškodnine – da ali ne?, Strokovnjaki za odškodnine, Odškodnina za smrt bližnjega.