Kako ravnati ob prometni nesreči

Po prometni nesreči je treba najprej poskrbeti za preprečitev nastanka dodatne škode oziroma za zagotovitev varnosti udeležencev v cestnem prometu in kraj nesreče primerno zavarovati. Ponesrečencem je treba pomagati in nuditi osnovno nujno pomoč, če smo za to ustrezno usposobljeni. Po potrebi pokličemo reševalce in o dogodku obvestimo policijo. Odgovor na vprašanje, kako ravnati ob prometni nesreči, pa je odvisen tudi od kategorije prometne nesreče in od konkretne situacije.

Kako ravnati ob prometni nesreči je pogosto in pomembno vprašanje tudi zaradi poplačila nastale škode. V praksi je zelo aktualna dilema, ali je nujno poklicati policijo ali ne.

Kako ravnati ob prometni nesreči

Kako ravnati ob prometni nesreči, v 110. členu predpisuje Zakon o pravilih cestnega prometa. Med drugim poleg vseh ostalih obveznosti določa (kar se velikokrat pozablja), da smo soudeležencem dolžni posredovati svoje podatke (osebni podatki, podatki iz vozniškega in prometnega dovoljenja, podatki o obveznem zavarovanju v prometu; na podlagi teh podatkov oškodovanci lahko pridejo do poplačila škode) ali izpolniti Evropsko poročilo.

Kategorije nesreč

Zakon o pravilih cestnega prometa deli prometne nesreče (109. čl. ZPrCP) glede na posledice v štiri kategorije:

I. kategorija (nastala je le materialna škoda)

II. kategorija (najmanj ena oseba je lahko telesno poškodovana)

III. kategorija (najmanj ena oseba je hudo telesno poškodovana)

IV. kategorija (v nesreči je kdo umrl ali je zaradi posledic nesreče umrl v 30 dneh po nesreči).

Problematična I. kategorija

V 110. členu zakon tudi določa, da pri nesrečah I. kategorije ni potrebno klicati policije. To določilo pa drži le pogojno in povzroča precej negotovosti, saj zavarovalnice pri kasko zavarovanjih zahtevajo, da o nesreči obvestimo policijo (nekatere zavarovalnice to določilo tudi jasno zapišejo v zavarovalne pogoje).

Če se torej zavarovanci želijo izogniti zapletom pri izplačilu kasko škode, naj o nezgodi, četudi gre za I. kategorijo, nujno obvestijo policijo, ki mora na kraju nesreče ugotoviti dejstva in zbrati dokaze, potrebne za odločitev o prekršku. Praviloma policija nato kršitelja prometne nezgode tudi denarno kaznuje.  

Policist pa lahko tudi odstopi od ugotavljanja dejstev in zbiranja dokazov, če gre za prometno nesrečo z majhno škodo (to pa je prometna nesreča I. kategorije, ki ima za posledico le manjše poškodbe na vozilih – odrgnine, vdrtine itd., niso pa huje poškodovani podvozje ali naprave za upravljanje in zaviranje, ali pa je škoda nastala le na objektih, stvareh ali okolju).

Pokličite policijo

Torej, kako ravnati ob prometni nesreči, poklicati policijo ali ne? Zaradi slabih izkušenj z izplačili škode iz sklenjenega kasko zavarovanja svetujem, da v vsakem primeru, ko na vozilu pride do materialne škode in jo imate namen uveljavljati iz sklenjenega kasko zavarovanja, pokličete policijo, da naredi ogled. Policija pa lahko, kot že rečeno, tudi odstopi od ugotavljanja dejstev in zbiranja dokazov, potrebnih za odločitev o prekršku, vendar mora pred tem ugotoviti, ali voznik in vozilo izpolnjujeta pogoje za udeležbo v cestnem prometu. Če teh pogojev ne izpolnjujeta (npr. nameščene so neustrezne pnevmatike, voznik je pod vplivom alkohola, kar posledično pomeni, da bo zavarovalnica problematizirala izplačilo škode zaradi izgube zavarovalnih pravic) oziroma se udeleženca ne moreta sama sporazumeti o odgovornosti za nezgodo, policija opravi običajen postopek obravnave, kar v praksi pomeni, da odgovorno osebo tudi denarno kaznuje za prekršek.

Odklonitev zahtevka

Takšna ureditev oziroma zahteva zavarovalnic pa je za policijo precejšnje breme. Morala bi namreč priti na prizorišče praktično vsake prometne nesreče (vsaj zaradi ugotavljanja izpolnjevanja pogojev voznika in vozila za udeležbo v cestnem prometu), kar pa je v praksi pogosto zelo težko izvedljivo. Tako v  zavarovalniških postopkih pogosto prihaja do odklonitve zahtevkov za povrnitev nastale škode na vozilu iz sklenjenega kasko zavarovanja.

Kaj lahko storimo? Tovrstnega zavarovanja sploh ne sklenemo, kar je še posebno aktualno za previdne voznike s starejšimi vozili in vozili manjše vrednosti.

Preberite še: Odškodnina za prometno nesrečo, Odgovornost za prometno nesrečo, Pomoč pri uveljavljanju odškodnine, Uveljavljanje odškodnine – da ali ne?, Škoda na vozilu.