Odškodnina za poškodbe kolesarja

Kdaj je kolesar upravičen do odškodnine za telesne poškodbe v prometni nesreči? Če je bil v nesreči soudeležen voznik avtomobila, gre kolesarju praktično vedno določena odškodnina, saj je objektivna odgovornost voznikov motornih vozil uzakonjena.

Za škodo, ki je kolesarju nastala v prometni nesreči, odgovarjata voznik motornega vozila in zavarovalnica, pri kateri ima ta sklenjeno obvezno avtomobilsko zavarovanje. Njuna odgovornost je objektivna (odgovornost brez krivde).

Odškodnina za poškodbe kolesarja

Zakonodajalec je zaradi povečane nevarnosti, ki jo predstavljajo vozeča motorna vozila, oškodovancem tako olajšal pot do odškodnine. V praksi to pomeni, da so kolesarji (in seveda tudi pešci) v večini primerov upravičeni do odškodnine za telesne poškodbe, ki so jih utrpeli v prometni nesreči.

Soprispevek kolesarja

Objektivna odgovornost voznika motornega vozila seveda ni nujno vedno 100 %, saj se upošteva tudi morebitno nepravilno ravnanje samega oškodovanca – kolesarja.

Obseg kolesarjevega soprispevka je odvisen od teže njegove kršitve in od morebitnih kršitev voznika motornega vozila:

  • primer 1: V sodni praksi je sodišče določilo 50 % soodgovornost oziroma soprispevek mladoletnega kolesarja, ki je s stranske ceste pripeljal pred vozilo, ki je sicer peljalo z nekoliko preveliko hitrostjo.
  • primer 2: Polovičen soprispevek je sodišče določilo tudi v primeru, ko je mladoletni kolesar na štiripasovnici pred Gospodarskim razstaviščem v Ljubljani prevozil rdečo luč za kolesarje in pešce ter zapeljal proti drugi strani ceste. Zbil ga je voznik avtomobila, ki je vozil po notranjem pasu mimo mestnega avtobusa. Voznik avtobusa je že nekaj trenutkov prej občutno zmanjšal hitrost, saj je opazil, da pred prehodom za pešce na zeleno luč čaka večje število ljudi, na nasprotni strani ceste pa sta z nepravilnim prečkanjem (ob rdeči!) že začeli dve starejši ženski. Na vse to pa voznik avtomobila ni bil dovolj pozoren.
  • primer 3: Sodišče je kolesarju, ki ni uporabljal čelade, prisodilo 10 % nižjo odškodnino za poškodbo glave, ki jo je utrpel v prometni nesreči.

Kdaj voznik ni odgovoren?

Voznik motornega vozila ni odgovoren (prav tako ne njegova zavarovalnica), če motorno vozilo ne predstavlja povečane nevarnosti za nastanek nesreče in do škode pride izključno zaradi ravnanja kolesarja.

Primer: kolesar z veliko hitrostjo pripelje po klancu navzdol, se zaleti v stransko ogledalo pravilno ustavljenega avtomobila, pade in se poškoduje. V takšnem primeru večjo škodno nevarnost za okolico predstavlja prehitra vožnja kolesarja, ki bi moral tudi poravnati škodo na avtomobilu, sam pa bi se lahko poplačal le iz morebitnega nezgodnega zavarovanja.

Povzročil škodo in dobil odškodnino

Škodo na vozilu, ki jo v prometni nesreči povzroči kolesar, lahko zavarovalnica izplača tudi iz sklenjenega avtomobilskega kasko zavarovanja in nato povrnitev izplačane zavarovalnine zahteva od kolesarja. V prometni nesreči je lahko poškodovan tudi kolesar, ki je povzročil škodo na vozilu. Je upravičen do odškodnine?

V enem od takšnih primerov je kolesar pomoč poiskal v naši pisarni. Zavarovalnica je od njega zahtevala povračilo zavarovalnine v višini cca 800 eur, ki jo je izplačala lastniku avtomobila. Na zavarovalnico smo vložili ugovor, da je potrebno upoštevati deljeno odgovornost. Hkrati smo vložili tudi odškodninski zahtevek za plačilo odškodnine zaradi kolesarjevih telesnih poškodb; sklicevali smo se na objektivno odgovornost voznika avtomobila oziroma njegove zavarovalnice. Zadeva se je rešila tako, da je kolesar plačal le del škode na avtomobilu, prejel pa je tudi cca 3000 eur odškodnine za telesne poškodbe. In še zanimivost: če bi imel kolesar odgovornost zavarovano v okviru zavarovanja premoženja (kar je pogosto), bi se lahko škoda, ki jo je kot kolesar povzročil drugim osebam, izplačala iz tega zavarovanja. 

Preberite tudi: Višina odškodnine za telesne poškodbe, Kako ravnati ob prometni nesreči, Uveljavljanje odškodnine – da ali ne?