Odškodnina za poškodbe motorista

V Sloveniji se letno zgodi približno tisoč prometnih nesreč, v katerih so udeleženi vozniki enoslednih motornih vozil (motorji, mopedi, skuterji …). Odškodnina za poškodbe motorista se izplača iz obveznega zavarovanja AO ali prostovoljnega zavarovanja AO-plus.

Po statističnih podatkih so za nastanek prometne nesreče največkrat krivi vozniki teh vozil (najpogosteje neprilagojena hitrost). Po mojih izkušnjah pa nesrečo pogosteje zakrivijo drugi udeleženci v prometu (krivda za nezgodo se velikokrat neutemeljeno, pod vtisom statističnih podatkov, pripisuje motoristom).

odškodnina za poškodbe motorista

Zaradi slabše vidljivosti (manjša silhueta) so motoristi zelo pogosto žrtve nepazljivosti avtomobilistov. Posledice so pogosto tragične; med motoristi je približno 20 smrtnih žrtev na leto. Zlasti pogoste so hude poškodbe glave, hrbtenice in okončin.

Prometna nezgoda povzroči veliko škode, tako nematerialne (fizične in duševne bolečine) kot materialne (izpad zaslužka, stroški rehabilitacije …), kar oškodovance pogosto spravi v življenjsko stisko.

AO-plus

Če je za poškodbo odgovoren drug voznik motornega vozila, se bo oškodovanec lahko v celoti poplačal iz povzročiteljevega obveznega zavarovanja odgovornosti (AO). Pametno pa je, da imajo motoristi sklenjeno tudi zavarovanje AO-plus, ki krije pretežni del škode v primerih, ko so za nezgodo odgovorni oni sami, oziroma odškodnine ne morejo dobiti od druge odgovorne osebe.

Pri izbiri zavarovalnice za sklenitev zavarovanja AO-plus pa je treba biti previden, saj pogoji niso pri vseh ponudnikih enaki. Nekatere zavarovalnice so iz kritja namreč izvzele kritje škode zaradi izgube zaslužka, pri drugih so izključene škode zaradi udarcev in ran … Kot argument za sklenitev tega zavarovanja pa zavarovalnice navajajo ravno veliko izpostavljenost motoristov v prometu (po nekaterih ocenah naj bi bil motorist več kot desetkrat bolj ogrožen kot voznik avtomobila).

Sopotnik

Motoristov sopotnik se lahko v primeru prometne nesreče v celoti poplača iz obveznega avtomobilskega zavarovanja motorja oziroma drugega v prometni nesreči udeleženega vozila. Tu običajno ni zapletov. Za njegovo škodo objektivno odgovarjata oba v prometni nesreči udeležena voznika motornih vozil oziroma njuni zavarovalnici.

Deljena odgovornost

Odgovornost udeležencev prometne nesreče je pogosto deljena. Gre za primere, ko oba voznika soprispevata k nastanku škode. Klasičen primer delitve odgovornosti: eden od udeležencev prekorači hitrost (običajno motorist), drugi ne upošteva pravil prednosti in s stranske ceste zapelje na glavno cesto (spregleda motorista). Kako se bo delila odgovornost med obema udeležencema nezgode, je odvisno od teže njunih kršitev.

Pogosto si konkurirata kršitev pravila o primerni hitrosti in pravila o prednosti (npr.: minimalno prekoračena hitrost pomeni, da je soprispevek minimalen ali ga celo ni, ob ekstremno prekoračeni hitrosti pa je soprispevek zelo visok oziroma v skrajnem primeru do odškodnine ta kršitelj sploh ni upravičen (glej sodbo II Cp 337/2019)). V sodni praksi se je izoblikovalo stališče, da (če ni drugih okoliščin) kršitev pravila prednosti pomeni hujšo kršitev kot prekoračena hitrost (sodba II Ips 444/2007).

Brez čelade

Odškodnina se lahko zmanjša tudi v primeru neuporabe čelade, seveda ne avtomatično, pač pa le, če je zaradi tega nastala večja škoda (čeprav se je že zgodilo, da je zavarovalnica ob zlomu stegnenice oziroma poškodbi ledvene hrbtenice ugovarjala (seveda neuspešno) soprispevek zaradi neuporabe čelade).

Nezgodno zavarovanje

V primeru deljene odgovornosti se motorist v ustreznem deležu lahko poplača tudi iz lastnega AO-plus zavarovanja. Ne glede na krivdo je seveda upravičen še do zavarovalnine iz sklenjenega nezgodnega zavarovanja (dnevna odškodnina, invalidnina, dnevna odškodnina za bolnišnične dni; obseg zavarovalnine je odvisen od vsebine nezgodnega zavarovanja – višja premija praviloma pomeni višji obseg kritja).

Motoristom predlagamo, da imajo poleg obveznega zavarovanja odgovornosti (AO) sklenjeni tudi zavarovanje AO-plus in nezgodno zavarovanje.  

Preberite tudi: Odškodnina za zlom stegnenice, Višina odškodnine za telesne poškodbe, Odgovornost za prometno nesrečo.