Odškodnina za poškodbo pri delu

Odškodnina za poškodbo pri delu oškodovancu ne pripada v vsakem primeru. Zakon o delovnih razmerjih določa, da je delodajalec odgovoren za škodo, ki je delavcu nastala pri delu ali v zvezi z delom po splošnih pravilih civilnega prava, delavcu torej pripada odškodnina samo v primeru krivde oziroma objektivne odgovornosti delodajalca. Delodajalci se pogosto branijo priznati odgovornost za nezgodo.

Delodajalec ne odgovarja za vsako poškodbo pri delu, pač pa morajo biti za izplačilo odškodnine izpolnjeni določeni pogoji. Po drugi strani pa je v nekaterih primerih delavec upravičen do ustrezne odškodnine, tudi če mu ni priznana poškodba pri delu. Takšen primer je recimo poškodba, do katere pride na poti na delo, in sicer zaradi vzroka, za katerega odgovarja delodajalec.

odškodnina za poškodbo pri delu

Ugotavljanje odgovornosti za nezgodo

Za uveljavljanje odškodnine ni odločilno, ali gre za poškodbo pri delu ali ne (to je lahko pomembno le glede pristojnosti sodišča), pač pa je bistveno, ali je delodajalec odgovoren za konkretno poškodbo delavca.

Raziskati je potrebno, ali je do nezgode prišlo:

  • zaradi krivdne odgovornosti delodajalca (zaradi njegove malomarnosti oziroma kakšne njegove opustitve),
  • zaradi objektivne odgovornosti delodajalca (zaradi nevarne stvari oziroma opravljanja nevarne dejavnosti),
  • izključno zaradi razlogov na strani oškodovanca (npr. padec zaradi nenadne slabosti ali lastne nerodnosti),
  • zaradi kombinacije različnih vzrokov,
  • zaradi povsem drugih vzrokov (npr. ljubosumni mož na delovnem mestu obračuna s sodelavcem; do nezgode delavca pride po naključju, za katerega nihče ne odgovarja).

Šele, ko je ugotovljeno, kdo je odgovoren za nezgodo, se je smotrno temeljito posvetiti obsegu nastale škode. Več si lahko preberete v prispevku o višini odškodnine za telesne poškodbe.

V bolj zahtevnih primerih oškodovanec brez pomoči izkušenega odvetnika, ki ve, na kaj vse je treba biti pozoren pri utemeljevanju odgovornosti za nezgodo, težko pride do pravične odškodnine.

Z zavarovanjem lažje do odškodnine

Delodajalci se pogosto branijo priznati odgovornost za nezgodo. Tudi če imajo sklenjeno ustrezno zavarovanje odgovornosti (ima pa ga vsako resno podjetje) in zavarovalnica odškodnino lahko izplača iz njihove zavarovalne police, niso naklonjeni priznanju svoje odgovornosti. Zavarovalnice včasih nekritično sledijo stališčem delodajalcev in zavračajo izplačilo odškodnine, v večini primerov pa se ne ozirajo na mnenje zavarovanca (delodajalca) ter bolj nevtralno in strokovno presodijo, ali je zavarovanec odgovoren.

Zavarovanje delodajalčeve odgovornosti ima za oškodovanega delavca številne prednosti. Odškodninsko tožbo je delavcu nedvomno lažje vložiti zoper zavarovalnico kot zoper delodajalca. Zavarovalnice imajo na razpolago sredstva za poplačilo škode in so praviloma tudi bolj naklonjene sporazumni rešitvi odškodninskega zahtevka s poravnavo.

Preberite še: Odvetnik za delovne nesreče, Odškodnine v sodni praksi, Strokovnjaki za odškodnine, Odgovornost za delovno nezgodo, Odškodnina za poškodbo na stroju.