Odškodnina za zvin gležnja

Zvin gležnja je zelo pogosta poškodba in je lahko lažja ali hujša. Odškodnina za zvin gležnja ni enaka za vse poškodovance, temveč se odmeri glede na stopnjo poškodbe.

Ali bo odškodnina za zvin gležnja sploh izplačana, je seveda v prvi vrsti odvisno od tega, kdo je odgovoren za škodo, ki je posledica zvina gležnja, in ali od te osebe sploh lahko izterjamo odškodnino.

odškodnina za zvin gležnja

Če do zvina gležnja pride zaradi delovne nezgode oziroma prometne nesreče in je za poškodbo odgovorna tretja oseba, se odškodnina za zvin gležnja običajno izplača iz sklenjenega zavarovanja odgovornosti odgovorne osebe.

Stopnje poškodbe

Poznamo tri osnovne skupine zvinov gležnja. V I. skupino uvrščamo najbolj blage poškodbe (manjša oteklina, znosne bolečine, ni večjih težav pri hoji). V II. skupino spadajo težje poškodbe, pri katerih so vezi delno natrgane in so zato težave večje (večja oteklina in bolj izrazite bolečine, težave pri hoji, delno nestabilen sklep). V III. skupini so najtežji primeri zvinov (hude bolečine in obsežna oteklina s podkožno krvavitvijo, popolno pretrganje (ruptura) vezi, obremenjevanje noge je onemogočeno, včasih je potrebno operativno zdravljenje).

Višina odškodnine

Za manjše zvine gležnja (I. skupina) je odškodnina nizka (okoli 1000 EUR ali nekaj več). Pri hujših oblikah zvina (II. skupina), pri katerih zdravljenje traja več kot en mesec, se odškodnina giblje okoli 2.000 EUR oziroma več. Pri najtežjih zvinih (III. skupina) je glede na večji obseg težav odškodnina bistveno višja in lahko doseže tudi 10.000 EUR in več, saj gre za dolgotrajno zahtevno zdravljenje, neredke so tudi trajne posledice.

Dnevna odškodnina in zavarovalnina

Če ima poškodovanec sklenjeno ustrezno nezgodno zavarovanje, lahko uveljavlja tudi izplačilo dnevne odškodnine za zvin gležnja. Do zavarovalnine zaradi trajne invalidnosti pa je upravičen tisti poškodovanec, ki ima zaradi zvina gležnja trajne posledice (po zavarovalniških tabelah za invalidnost).

Več o odškodnini za zvin gležnja lahko preberete v prispevkih: Višina odškodnine za telesne poškodbe, Odškodnina za prometno nesrečo, Odškodnina za poškodbo pri delu. Če imate dodatna vprašanja, se lahko obrnete na nas.