Odškodninski zahtevek za telesne poškodbe

Ali je pomembno, katera zavarovalnica rešuje odškodninski zahtevek za telesne poškodbe?

Pri reševanju škode na stvareh med zavarovalnicami ni velike razlike, pri reševanju odškodninskih zahtevkov za telesne poškodbe pa so razlike občutne, saj imajo zavarovalnice zelo različne pristope.

Odškodninski zahtevek za telesne poškodbe

Oškodovanec običajno ne more izbirati, katera zavarovalnica bo reševala njegov odškodninski zahtevek za telesne poškodbe. Povzročitelj prometne nesreče ima obvezno zavarovanje odgovornosti namreč lahko sklenjeno pri katerikoli od približno desetih zavarovalnic, ki pri nas sklepajo obvezna avtomobilska zavarovanja. Obvezno zavarovanje odgovornosti je predpisano tudi za nekatere dejavnosti, v katerih obstaja velika možnost telesnih poškodb ali okvar zdravja (tipična primera sta obvezno zavarovanje odgovornosti v gradbeništvu in obvezno zavarovanje zdravniške odgovornosti).

Res najugodnejše?

Po naših izkušnjah so pri obravnavi odškodninskih zahtevkov za telesne poškodbe problematične predvsem zavarovalnice, ki na trgu zavarovalniških storitev nastopajo na novo in s posebno ugodnimi ponudbami za zavarovance. Ne samo, da odškodninske zahtevke za telesne poškodbe rešujejo zelo počasi, pač pa za poplačilo škode ponujajo zgolj minimalne odškodnine, oziroma, če je le mogoče, plačilo odškodnine odklanjajo s prav neverjetnimi izgovori. Njihove zavarovalne premije so resda nekoliko ugodnejše kot pri konkurenci, izplačane odškodnine pa so lahko več tisoč evrov nižje!

Kako plačati čim manj?

»Problematične« zavarovalnice izplačilo odškodnine zelo rade neutemeljeno odklanjajo in odgovornost za nastanek škode prelagajo na oškodovanca, oziroma v poravnavo ponujajo povsem neprimerne zneske odškodnin. Ko pa v izvensodnih postopkih priznajo svojo odgovornost za nezgodo, ponujajo izjemno nizke odškodnine, tako da so oškodovanci pogosto prisiljeni v sodno reševanje spora.

V sodnih postopkih te zavarovalnice svoje predhodno priznanje odgovornosti mnogokrat prekličejo. Zgodi se celo, da za ugotavljanje obsega škode najamejo sodne izvedence ali zadeve predajo v pregled zavarovalniškim zdravnikom cenzorjem, nato pa se pogosto ne strinjajo niti z oceno svojega izvedenca. Predhodno poravnalno ponudbo opravičujejo kot svojo napako in namigujejo, da je spor nastal zaradi oškodovanca.

Očitno je vodilo teh zavarovalnic čim večji dobiček. Posebni zavarovalniški strokovnjaki preučujejo, kako izplačati čim nižje odškodnine, in te strategije učinkovito udejanjajo v praksi.

Previdno pri sklenitvi zavarovanja

Zavarovanci se pogosto odločijo za najcenejše obvezno avtomobilsko zavarovanje in jih ne zanima, kako bo v primeru škode zavarovalnica obravnavala oškodovance. Ni jim mar za morebitne poznejše težave oškodovancev pri uveljavljanju odškodnine, ne pomislijo pa, da se v vlogi oškodovanca lahko znajdejo tudi sami (kot sopotniki v zavarovanem vozilu) oziroma njihovi bližnji. Zato je pametno izbrati zavarovanje pri korektni zavarovalnici, ki bo odškodninski zahtevek za telesne poškodbe ustrezno obravnavala.

Preberite tudi: Zavarovanje odgovornosti, Zastaranje odškodnine, Kaj krije AO-plus zavarovanje?, Odškodnina za prometno nesrečo, Višina odškodnine za telesne poškodbe

Za več informacij se lahko obrnete na nas.