Odškodnina za lahke poškodbe

Na odškodnino večinoma pomislimo ob hudih poškodbah, le redko ob lažjih oziroma manjših, ki pa so med najpogostejšimi. Čeprav obseg škode ni posebno velik, oškodovancem pripada denarna odškodnina za lahke poškodbe, zato se splača potruditi, da pridemo do njenega izplačila.

Oškodovanci se sprašujejo, ali jim odškodnina za lahke poškodbe sploh pripada oziroma se bojijo, da bodo stroški večji od izplačanega zneska odškodnine, zato se za njeno uveljavljanje odločijo le redko ali pa čakajo tako dolgo, da zadeva zastara. Toda bojazen, da bi stroški presegli znesek odškodnine, so v večini primerov odveč. Odgovorna oseba mora namreč plačati tudi odvetniške stroške, tako da v primeru sporazumne ureditve zadeve s poravnavo zavarovalnice poleg odškodnine praviloma vedno priznajo tudi stroške zastopanja po odvetniški tarifi. Če zadeve ni mogoče rešiti z zavarovalnico, preostane samo pot na sodišče, kjer pa dejansko lahko nastanejo precej visoki stroški.

odškodnina za lahke poškodbe

Stroški na sodišču lahko presegajo znesek odškodnine, vendar do tega pride izjemno redko. Pred leti je, recimo, znan odvetnik za poškodbo prsta (izguba členka) na sodišču zahteval 20.000.000 SIT odškodnine (danes cca 83.000 EUR), nato pa je bilo prisojeno le 500.000 SIT (cca 2.000 EUR). Oškodovančev uspeh je bil glede na začetno zahtevo zgolj 2,5-odstoten, tako da mu je poleg odškodnine pripadalo še 2,5 % njegovih pravdnih stroškov, nasprotni stranki pa je moral plačati 97,5 % njenih stroškov. Po medsebojnem pobotu je bil tako na koncu na precejšnji izgubi.

Ta primer kaže, da je treba pred odločitvijo za zahtevek oceniti, ali se ga sploh splača vložiti, to pa lahko presodi le izkušen odvetnik, ki dobro pozna področje odškodnin za telesne poškodbe in korektno oceni možnosti za uspeh.

Kaj so lahke poškodbe?

Kaj pa sploh spada med lahke poškodbe? Težo poškodb se opredeljuje glede na obseg utrpele škode. Sprejete so bile različne kvalifikacije (razvrstitve) teže poškodb, najpogosteje se uporablja Fischerjev sistem razvrščanja poškodb v šest temeljnih skupin. Sodiščem in zavarovalnicam pogosto pomaga pri iskanju in primerjavi podobnih primerov in pri odmeri višine odškodnine. Po Fischerjevi lestvici zelo lahke poškodbe spadajo v I. skupino (udarnine, podplutbe, površinske poškodbe kože (odrgnine, površinske ureznine ipd.), lahki izvini in drugo), najtežje v VI. skupino. Med lahke poškodbe (II. skupina) pa uvrščamo: rane mehkih delov brez razmaka, ki bi ga bilo treba šivati, enostavne zlome brez premika (npr. zlom koželjnice, nosnega korena, rebra), enostavne izpahe in izvine sklepov, enostavne rupture bobniča, pretres možganov z zelo kratko nezavestjo, izgubo enega do dveh zob, izgubo enega členka na prstu. Zdravniška oskrba je pri teh poškodbah lahko le ambulantna, zdravljenje pa traja, če zahteva stacionarno oskrbo, največ štiri tedne.

Za lahke poškodbe je značilno, da praviloma ne puščajo posledic, vendar se v nekaterih primerih izkaže, da poškodbe, ki so bile sprva res blažje, čez čas pripeljejo do različnih težav.

Kolikšen bo znesek?

Oškodovance seveda najbolj zanima, kolikšna odškodnina za lahke poškodbe jim pripada oziroma kolikšnega zneska se lahko nadejajo. To je odvisno od več dejavnikov, običajno pa se te odškodnine gibajo od cca. 1000 EUR do nekaj tisoč EUR (zagotovo pa ne presežejo 10.000 EUR).

Pomembno je, da odvetnik pregleda vso dokumentacijo (po potrebi pridobi še dodatno) in se s stranko dogovori glede plačila, da je stroški ne bi preveč bremenili. Če odvetnik presodi, da je poškodba tako majhna, da odškodninskega postopka sploh ni smiselno začeti, saj bodo stroški presegli izplačano odškodnino, je korektno, da stranki to tudi odkrito pove. Ključno pa je, da se najprej reši vprašanje odgovornosti za škodo; če je ta podana v zelo majhnem deležu, je pred začetkom postopka treba upoštevati tudi to. V postopku pred zavarovalnico večinoma ne nastajajo visoki stroški, tako da je še kako smiselno, da tudi pri manjših poškodbah in manjšem obsegu škode odškodnino pomaga uveljavljati izkušen odvetnik.

Preberite še: Višina odškodnine za telesne poškodbe, Strokovnjaki za odškodnine, Odmera odškodnine za telesne poškodbe, Uveljavljanje odškodnine – da ali ne?, Odvetnik za delovne nesreče, Odvetnik za prometne nesreče, Višina odškodnine – ocena možnosti za uspeh, Zastaranje odškodnine.