Prijava škode

Oškodovanci se premalo zavedajo, kako pomembna je ustrezno izpolnjena prijava škode na zavarovalnico. Še zlasti je treba natančno opisati način nastanka škode in z dokazi utemeljiti obseg škode. Od tega je namreč odvisno, kako bo zavarovalnica obravnavala zahtevek za povračilo škode, ali bo sploh prišlo do izplačila oziroma v kolikšnem obsegu bo nastala škoda plačana.

Oškodovanec mora vedeti, kaj krije zavarovanje, iz katerega uveljavlja izplačilo zavarovalnine. Ljudje se pogosto zanašajo na zavarovalniške reklame, ki na preprost način predstavljajo, katere nevarnosti so zavarovane po nekem zavarovanju. Reklamni material je namenjen prodaji različnih zavarovanj, zato velikodušno obljublja, kaj vse krije zavarovanje, kar pa se velikokrat izkaže za netočno. Bistveni so zavarovalni pogoji, po katerih je sklenjeno posamezno zavarovanje. Ti pa so običajno tako obsežni in zahtevno napisani, da jih še zaposleni na zavarovalnicah slabo poznajo in pogosto napačno razlagajo.

prijava škode

Spreminjanje zavarovalnih pogojev

Ob uveljavljanju povračila škode (izpolnjevanju obrazca Prijava škode/Prijava škodnega primera/Prijava zavarovalnega primera/Prijava škodnega dogodka ipd.) je pametno poznati vsebino zavarovalnega kritja, torej, kaj sploh krije zavarovanje. Zavarovalnice pogosto spreminjajo zavarovalne pogoje: nekatere najbolj pogoste škode izključijo iz zavarovanja, na drugi strani pa razširijo kritje za nekatere bolj eksotične (redke) rizike.

Omejevanje višine škode

Drug način zmanjševanja zavarovalnega kritja je omejevanje višine škode, ki nastane zaradi določene nevarnosti, ki je sicer krita z zavarovanjem. Tako ena večjih zavarovalnic v okviru zavarovanja nepremičnin trži tudi zavarovanje odgovornosti, po katerem je krita tudi škoda zaradi telesnih poškodb, za katero je tretji osebi odgovoren zavarovanec, a za najbolj tipično poškodbo (rana) le do 200 EUR. Tega zavarovanci ob sklenitvi zavarovanja ne vedo in so zmotno prepričani, da imajo neko nevarnost v celoti zavarovano. Ob nastanku škode (npr. rana zaradi ugriza psa) se nato izkaže, da temu ni tako in morajo vso škodo ali pretežni del škode plačati sami.

Pomoč odvetnika

Odvetniki se v postopke pri zavarovalnicah praviloma vključimo po odklonitvi zahtevka oziroma po ponudbi prenizke odškodnine oziroma zavarovalnine. Po izkušnjah s strankami, ki ob zapletih poiščejo pomoč, je približno polovica zadev takšnih, da se zaradi vsebine sklenjenega zavarovanja ne da pomagati. Pri ostalih zavrnitvah ali prenizkih ponudbah pa je mogoče doseči ugodno rešitev.

Preberite še: Najpogostejša zavarovanja, Nezgodno zavarovanje, Nezgodno zavarovanje, dnevna odškodnina in trajna invalidnost, Osebno zavarovanje, Primerjava AO-plus zavarovanj, Zavarovati ali ne zavarovati, Katero zavarovalnico izbrati?